Ειδήσεις
Home / Retail / Lidl: Μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα

Lidl: Μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα

Η Lidl Hellas ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, εξασφάλισε από τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας Protergia της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Πράσινα Πιστοποιητικά (εγγυήσεις προέλευσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας) για το 96,76 % της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε στο σύνολο των εγκαταστάσεων της, το χρονικό διάστημα 1-9-2016 έως 1-6-2017, με δικαίωμα επέκτασης (option) της σύμβασης μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το Πράσινο Πιστοποιητικό αποτελεί τη βεβαίωση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον πελάτη που έχει επιλέξει το συγκεκριμένο προϊόν, ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στην εγκατάστασή του έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3468/2006 και της υπ’ αριθ. υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ.8786/06.05.2010, ΦΕΚ 646 Β’ /14.05.2010).

Με τη βεβαίωση αυτή, η εταιρεία είναι στη θέση να επιβεβαιώσει στο αγοραστικό της κοινό ότι ενσωματώνει στην πολιτική της, μία ακόμα επιπλέον μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το πράσινο προφίλ της, μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό της αποτύπωμα.

Από την Lidl αναφέρεται ότι οι Εγγυήσεις Προέλευσης Ενέργειας έχουν ουσιαστική αξία για την εταιρεία καθώς είναι επιχείρηση:

  • η οποία έχει ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για πιστοποίηση κατά ISO 50.001.
  • η οποία εκδίδει ετησίως αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (GRI, ISO26000, COP) σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδόσεις ως μέσο για την απόκτηση βεβαιώσεων αξιολόγησης επιπέδου και διασφάλισης ποιότητας.
Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+