Ειδήσεις
Home / Tag Archives: Κτήμα Λαζαρίδη

Tag Archives: Κτήμα Λαζαρίδη

Κτήμα Λαζαρίδη: Σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου με την Eurobank

Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου ποσού 4.139.000,00 ευρώ σύναψε στις 21/02/2018 η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. με την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» και την «EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.». Το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, είναι διάρκειας επτά ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, σύμφωνα ...

Read More »

Κτήμα Λαζαρίδη: Σύμβαση για κοινό ενυπόθηκο ομολογιακό 3,7 εκατ. ευρώ

Σύμβαση κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, ποσού 3.700.000 ευρώ σύναψε με την Εθνική Τράπεζα και την NBG Bank Malta Limited η εταιρεία «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη«. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, είναι διάρκειας έξι ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Read More »

Κτήμα Λαζαρίδη: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου 3,7 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού ενυπόθηκου δανείου μέχρι ποσού €3.700.000,00 αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Κτήμα Λαζαρίδη Α.Ε. Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, στη Γ.Σ. συμμετείχαν τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (14.338.703) επί συνόλου 18.017.472 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί το μόνο θέμα της ημερήσιας ...

Read More »

Κτήμα Λαζαρίδη: Έκτακτη ΓΣ για ομολογιακό έως 4,139 εκατ. ευρώ

Σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 15 Δεκεμβρίου 2017 καλεί τους μετόχους της η Κτήμα Λαζαρίδη για την συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού των 4,139 εκατ. ευρώ, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Επίσης ζητείται η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην ...

Read More »

Κτήμα Κ. Λαζαρίδη: Επιστροφή στην κερδοφορία

Βελτίωση οικονομικών επιδόσεων κατέγραψε η εισηγμένη εταιρεία Κτήμα Λαζαρίδη κατά το πρώτο φετινό, εξάμηνο, καθώς σε ενοποιημένη βάση: • Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16%, από τα 3,88 στα 4,5 εκατ. ευρώ. • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 912 χιλ. έναντι 457 χιλ. ευρώ. • Το καθαρό αποτέλεσμα επέστρεψε σε θετικό έδαφος, καθώς από τα -323 ...

Read More »

Κτήμα Λαζαρίδη: Μη διανομή μερίσματος και νέο Δ.Σ.

Τη μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2016 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ενώ παράλληλα εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι συμβάσεις αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων με τους κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη και κ. Γεώργιο Λαζαρίδη, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 07η Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική ...

Read More »

Κτήμα Λαζαρίδη: Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε η έκτακτη ΓΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 796.561,92 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων εκπτώσεων και την έκδοση 2.212.672 νέων μετοχών αποφάσισε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κτήμα Λαζαρίδη που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Συγκεκριμένα, η ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ...

Read More »

Κτήμα Κ. Λαζαρίδη: Προχωρά σε ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Οι μέτοχοι της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μετά τη φορολόγηση τους, με έκδοση νέων μετοχών που ...

Read More »

Κτήμα Λαζαρίδη: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2015

Τη μη διανομή μερίσματος και τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση ανέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Κτήμα Κ. Λαζαρίδη. Η εταιρία Κτήμα ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπώντας το 84,45% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (13.346.878 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν ...

Read More »

Κτήμα Λαζαρίδη: Αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της. Η συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε με απαρτία 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης κατά 474.144 ευρώ, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης ...

Read More »