Ειδήσεις
Home / Top Slider / Κτήμα Λαζαρίδη: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου 3,7 εκατ. ευρώ

Κτήμα Λαζαρίδη: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου 3,7 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού ενυπόθηκου δανείου μέχρι ποσού €3.700.000,00 αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Κτήμα Λαζαρίδη Α.Ε.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, στη Γ.Σ. συμμετείχαν τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (14.338.703) επί συνόλου 18.017.472 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (ήτοι 14.338.703 μετοχές, και 14.338.703 έγκυρες θετικές ψήφου) την έκδοση κοινού ομολογιακού ενυπόθηκου δανείου μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 3.700.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3156/2003 και ν. 2190/1920 για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+