Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Σελόντα: Δίκαιη και λογική η σχέση ανταλλαγής με Δίας

Σελόντα: Δίκαιη και λογική η σχέση ανταλλαγής με Δίας

Δίκαιη και λογική χαρακτηρίζει το Δ.Σ. της Σελόντα τη σχέση ανταλλαγής μετοχών με τη Δίας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξυγίανση της δεύτερης.

Σημειώνεται ότι συνοπτικά η εν λόγω συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση στην εταιρία, ως εισφορά σε είδος, του συνόλου του ενεργητικού της Δίας, ποσού περίπου 69 εκατ. ευρώ καθώς τμήματος του παθητικού της, ποσού 29,6 εκατ. και σε επίπεδο ομίλου παθητικό ποσού 48 εκατ. ευρώ. Το μη μεταβιβαζόμενο παθητικό της Δίας, ήτοι ποσοστό 81,95% του συνόλου των υποχρεώσεων της, θα καλυφθεί με την απόκτηση μετοχών της εταιρίας από τις πιστώτριες τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της, κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η εταιρία θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού 12,4 εκατ. ευρώ με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση 41.261.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή υπέρ της Δίας. Στη συνέχεια οι νέες μετοχές θα μεταβιβασθούν στους πιστωτές αυτής για την ικανοποίησή τους.

Η εν λόγω συμφωνία τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της α) από την Γενική Συνέλευση της Οφειλέτριας, β) από τις αρμόδιες αρχές, και γ) την επικύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η σχέση ανταλλαγής προσδιορίστηκε σε 4,95 προς 1 μετοχή λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση του ενεργητικού και μέρους του παθητικού της Δίας που θα εισφερθεί, και την αποτίμηση της Σελόντα.

Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. της Σελόντα σημειώνει ότι η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι δίκαιη και λογική, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται στις ανωτέρω εκθέσεις των Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4.1.4.1.4 και 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α. που ρυθμίζει την υποχρέωση της έγκαιρης και επαρκούς ενημέρωσης των αρχών και του επενδυτικού κοινού.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter