Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Ο ΣΕΒΤ τιμά την Ημέρα Περιβάλλοντος

Ο ΣΕΒΤ τιμά την Ημέρα Περιβάλλοντος

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) αναγνωρίζει τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και θέτει ως στρατηγική του επιλογή τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία βασίζεται στην κοινωνική συνοχή και στον σεβασμό προς το περιβάλλον. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων με τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειές της διαμορφώνει και υλοποιεί μια μακροχρόνια περιβαλλοντική στρατηγική για την κλιματική αλλαγή με την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, συμβάλλοντας αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου στην αύξηση της βιωσιμότητας του κλάδου με την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ θέλοντας να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης στη ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα έχει υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:

  • Συγκρότησε την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφορίας για τη συζήτηση και στάθμιση των κρίσιμων περιβαλλοντικών θεμάτων μεταξύ των επιχειρήσεων, της Πολιτείας και γενικότερα της κοινωνίας και για την προώθηση και ανάδειξη πράσινων τεχνολογιών για τον Κλάδο.
  • Δημιούργησε μια Βάση Δεδομένων για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία με στόχο τη συνεχή και άρτια ενημέρωση των Μελών του για τη νομοθεσία που ισχύει σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Συμμετείχε στο ευρωπαϊκό έργο LIFE FOODPRINT μέσα από το οποίο αναπτύχθηκαν:
  • Εργαλείο για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, διαχείριση υδάτων και λυμάτων, μεταφορές κ.α.).
  • Εθνική Στρατηγική για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων, η οποία παρουσιάστηκε στον Υπ. Ενέργειας & Περιβάλλοντος.
  • Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο PEFMED στα πλαίσια του οποίου δοκιμάζεται η μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον υπολογισμό του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος των Προϊόντων, στη Φέτα που παράγεται στην περιοχή της Θεσσαλίας.
  • Στηρίζει το έργο της Τράπεζας Τροφίμων και παροτρύνει τα Μέλη του να ενταχθούν στο πρόγραμμά της για να περιοριστεί η σπατάλη των τροφίμων.

Ο ΣΕΒΤ θεωρεί ότι η συμβολή των Ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της περιβαλλοντικής ατζέντας σε εθνικό επίπεδο μπορεί να είναι καθοριστική, προσδίδοντας αξία και στις ίδιες. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιδεικνύει προσαρμοστικότητα και ευελιξία και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, συνεχίζοντας να προσφέρει τρόφιμα ασφαλή, ποιοτικά και με βελτιωμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin