Ειδήσεις
Home / Top Slider / Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για νέους τύπους μπύρας

Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για νέους τύπους μπύρας

Σε ενημέρωση για τον καθορισμό ποσοστών πρώτων υλών για την παραγωγή νέων τύπων μπίρας προχωρησε το υπουργείο Οικονομικών προς την Ένωση Ζυθοποιών Ελλάδος και το Σύνδεσμο Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιείων Ελλάδος (Σ.Μ.Α.Ζ.Ε.).

Η απόφαση της διεύθυνσης εσόδων αναφέρει τα εξης:

Α. Σας γνωρίζουμε, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, ότι στα υπ’ αριθ. 3684/τ.Β/31-12-2014 και 106/τ.Β/21-01-2015 Φύλλα της Εφημερίδος της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκαν οι υπ’ αριθ. 30/003/000/528/24-12-2014 και 30/003/000/83/09-01-2015, ως και 30/003/000/84/09-01-2015 Αποφάσεις του κ. Υφυπουργού Οικονομικών, αντιστοίχως.

Συγκεκριμένα:
1.α. Με την υπ’ αριθ. 30/003/000/528/24-12-2014 Απόφαση του κ. Υφυπουργού

Οικονομικών «καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθαριού σε συνδυασμό με κριθάρι, υδατικό εκχύλισμα σταφίδας και μέλι» (ΑΔΑ: Β5ΚΞΗ-ΨΛΛ) εγκρίθηκε ο καθορισμός των ποσοστών των πρώτων υλών, υπολογιζόμενων στο εκχύλισμα που περιέχεται στο ζυθογλεύκος, για την παραγωγή τύπου ζύθου ως εξής: βύνη κριθαριού σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, κριθάρι σε ποσοστό έως 10%, υδατικό εκχύλισμα σταφίδας (σταφιδοσάκχαρο ή σταφιδίνη, κατά την έννοια του άρθρου 66 του Κ.Τ.Π.) σε ποσοστό έως 4%, καθώς και μέλι σε ποσοστό έως 1%.

β. Με την υπ’ αριθ. 30/003/000/83/09-01-2015 Απόφαση του κ. Υφυπουργού Οικονομικών «καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθαριού σε συνδυασμό με άλλες βύνες δημητριακών ή/και δημητριακά και σιρόπι μαλτόζης» (ΑΔΑ: Ω1ΙΦΗ-ΔΦ0) εγκρίθηκε ο καθορισμός των ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου ως εξής: βύνη κριθαριού σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, άλλες βύνες δημητριακών, δημητριακά, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Κ.Τ.Π., μεμονωμένα ή σε μίγματα, σε ποσοστό έως 25%, καθώς και σιρόπι μαλτόζης, κατά την έννοια του άρθρου 65 του Κ.Τ.Π., σε ποσοστό έως 25%.

Με την υπ’ αριθ. 30/003/000/84/09-01-2015 Απόφαση του κ. Υφυπουργού Οικονομικών «καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για την παραγωγή τύπων ζύθου με χρήση βύνης κριθαριού σε συνδυασμό με άλλες βύνες δημητριακών, δημητριακά ή/και εκχυλίσματα αυτών, μέλι ή/και ζάχαρη» (ΑΔΑ: 7782Η7Η0) εγκρίθηκε ο καθορισμός των ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπων ζύθου ως εξής: βύνη κριθαριού σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, άλλες βύνες, δημητριακά, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Κ.Τ.Π., ή/και εκχυλίσματα αυτών, μεμονωμένα ή σε μίγματα, σε ποσοστό έως 45%, καθώς και ζάχαρη, κατά την έννοια του άρθρου 64 του Κ.Τ.Π., ή/και μέλι, κατά την έννοια του άρθρου 67 του Κ.Τ.Π., σε ποσοστό έως 5%.

2. Προκειμένου για την παραγωγή των εν λόγω τύπων μπίρας, όσον αφορά τις τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων, στα οποία θα γίνεται η παραγωγή αυτών, εφαρμόζονται για μεν την περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 1.β. οι σχετικές διατάξεις της Α.Υ.Ο. 598/2004 «όροι παραγωγής ζύθου καθώς και τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση και άλλων, εκτός της βύνης κριθής, πρώτων υλών και συγκεκριμένα σακχάρων» (ΦΕΚ 251/Β/1995), για δε τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία 1.α και 1.γ η Α.Υ.Ο. 30/077/827/2011 «αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με μέλι» (ΦΕΚ 735/Β/2011).

Β. Παρακαλούνται οι Χημικές Υπηρεσίες να ενημερώσουν σχετικώς τους ζυθοποιούς τους οποίους εποπτεύουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας.
Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΜΙΟΣ 

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin