Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Workshop της NielsenIQ με αντικείμενο το Category Management

Workshop της NielsenIQ με αντικείμενο το Category Management

«Όλη η Μεθοδολογία του Category Management βήμα προς βήμα»

 

Η NielsenIQ διοργανώνει για άλλη μια φορά το επιτυχημένο διαδραστικό online workshop: «Practical Category Management», παρέχοντας μία ολοκληρωμένη και σε βάθος ανάλυση της μεθοδολογίας του Category Management. Ενσωματώνοντας στο ήδη υπάρχον μοντέλο την πολύτιμη γνώση που παρέχει η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή, συνεισφέρει ακόμα πιο δραστικά στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς των πωλήσεων (Sales Effectiveness).

Μέσα από τα 8 βήματα της διαδικασίας του Category Management θα παρουσιαστεί μία βελτιωμένη κατανόηση του «αγοραστικού ταξιδιού», των αναγκών καθώς και των αγοραστικών συνηθειών των καταναλωτών, παρέχοντας την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να λάβουν ιδανικότερες στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν στην διαχείριση των κατηγοριών τους και συντελούν στην αύξηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας.

To workshop στα πλαίσια της ανάλυσης διαχείρισης κατηγοριών, θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην αποτελεσματική λήψη μίας σειράς σημαντικών αποφάσεων που αφορούν: (α) Το κατάλληλο εύρος προϊόντων που ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών, (β) Τις βασικές αρχές merchandising και πως αυτές επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά στο σημείο αγοράς, γ) Την κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική με βάση τις προτιμήσεις και την ευαισθησία των καταναλωτών ως προς την τιμή, δ) Την κατάλληλη πολιτική προώθησης που μπορεί να επηρεάσει την καταναλωτική και αγοραστική συμπεριφορά, ε) Τις τακτικές στο σημείο πώλησης που επιδρούν στη συμπεριφορά του καταναλωτή και στ) Την βέλτιστη συνεργασία λιανέμπορων – προμηθευτών.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter