Ειδήσεις
Home / Opinions / Το Ε.Β.Ε.Π. επαναφέρει την πρόταση για «Ελληνικό Σύμφωνο Επιχειρηματικότητας»

Το Ε.Β.Ε.Π. επαναφέρει την πρόταση για «Ελληνικό Σύμφωνο Επιχειρηματικότητας»

Συγκεκριμένες προτάσεις, που εκτιμά ότι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ένα «Ελληνικό Σύμφωνο για την Επιχειρηματικότητα», επανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, στην οποία έλαβε μέρος ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Ως γνωστό, στις επιπλέον αρμοδιότητες του Υπουργού εντάσσονται οι αναπτυξιακοί νόμοι και τα έργα που υπάγονται σε αυτούς, προκειμένου να λάβουν εγκαίρως ενισχύσεις, χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στην υπαγωγή ή και την αποπληρωμή των έργων. Πρώτος στόχος του αν. Υπουργού είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για τα επενδυτικά σχέδια με τη χρήση της τεχνολογίας και της δημιουργίας μιας σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας. Οι εκτιμήσεις θέλουν, με δεδομένες τις διάφορες διοικητικές αγκυλώσεις, οι προσπάθειες να ολοκληρωθούν σε 12 μήνες, αλλά το μεσοδιάστημα, οι χρόνοι και τα βήματα για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων να κατέβουν σημαντικά. Ο αν. Υπουργός έκανε ειδική αναφορά στις δύο προκηρύξεις του ΥΠΑΝ, από 1/9/20, των προγραμμάτων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικών ενισχύσεων 500 εκ. ευρώ, για τις δράσεις «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις». Επίσης τόνισε ότι η Ελλάδα, εν μέσω πανδημίας, κατάφερε να έχει χαμηλότερη ύφεση σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. αλλά και να επανέλθουν ταχύτατα οι οικονομικές δραστηριότητες της χώρας μετά το lockdown, γεγονός που απέδωσε στην ταχεία ανταπόκριση του κράτους στην παρούσα συγκυρία.

Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. εστίασε στις επενδύσεις στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά και πήρε ομόφωνη απόφαση για επενδυτική συμμετοχή σε έναν Ενιαίο Ναυπηγικό Κόμβο εθνικής σημασίας από τον όμιλο ONEX Shipyards. Συζητήθηκε ο προϋπολογισμός, τα οικονομικά στοιχεία του γ’ τριμήνου του έτους, οι ενέργειες για τα «φίλτρα» του ΟΛΠ στις τελωνειακές και λιμενικές διαδικασίες. Επίσης, οι προτάσεις του Επιμελητηρίου για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, που θα υποβληθεί μετά τις 15 Οκτωβρίου για προέγκριση από την ΕΕ και, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται τα οικοσυστήματα του εμπορίου, της βιομηχανίας, της μεταποίησης, των μεταφορών-logistics, της ναυπηγοεπισκευής και των ναυτιλιακών υπηρεσιών, που μπορούν, με τη σωστή υποστήριξη, να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές. Η πρόβλεψη της άμεσης και έμμεσης επίπτωσης του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία είναι της τάξης των 4,8 δις ευρώ, ενώ η υιοθέτηση νέων πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών, μπορούν να οδηγήσουν την αλυσίδα εφοδιασμού και των εξαγωγών της χώρας μας σε πιο ανθεκτικές δομές εγχώριας παραγωγής. Παράλληλα, οι μηχανισμοί υλοποίησης θα πρέπει να είναι «γρήγοροι αλλά όχι πρόχειροι» ώστε να επιτευχθεί η απορρόφηση των πρώτων 5,5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα αρχίσουν να εισρέουν μετά το πρώτο τετράμηνο του 2021, καθώς και τα αρχικά 6 δις ευρώ του νέου ΕΣΠΑ 2021-27 εντός του επόμενου έτους.

Το Ε.Β.Ε.Π. έχει περιγράψει τα 5 βασικά στοιχεία ενός «Ελληνικού Συμφώνου για την Επιχειρηματικότητα» που, μάλιστα, αντιστοιχίζονται στις προτεραιότητες της ΕΕ, για μία Ελλάδα: κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή, έτοιμη για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, με οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους, ισχυρότερη στην Ενιαία και τις παγκόσμιες αγορές, καθώς και με έξυπνο σχεδιασμό κατανομής και διαχείρισης πόρων. Το Ε.Β.Ε.Π., σε αναλυτικό υπόμνημά του στις αρχές Σεπτεμβρίου προς τα συναρμόδια υπουργεία, εξειδίκευσε και περιέγραψε τις δέκα βασικές παραγωγικές προτεραιότητες ανάκαμψης στα παραγωγικά οικοσυστήματα της Ελλάδας, με ειδική αναφορά στη κυκλική οικονομία, την καθαρή ενέργεια, τη διαχείριση απορριμμάτων και υδάτινων πόρων, την εφοδιαστική αλυσίδα και τα «πράσινα» ναυπηγεία. Στις κορυφαίες προτεραιότητες του Ε.Β.Ε.Π. είναι η ανάδειξη της καινοτομίας, η αναβάθμιση της ψηφιακής τεχνολογίας και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στον μετασχηματισμό που απαιτείται για την ύπαρξη υγιών και σύγχρονων ΜμΕ, οι οποίες θα «συνεπειχειρούν» με τις ξένες επενδύσεις στη χώρα.

Στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. ο αν. Υπουργός, κ. Νίκος Παπαθανάσης, διατύπωσε ξεκάθαρα πως ανοίγεται μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας. Η σημερινή αξιόπιστη εικόνα της κυβέρνησης, παρά τις συνθήκες ανωτέρας βίας της πανδημίας, μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί, ανοικοδομώντας ένα σύγχρονο κράτος στο εσωτερικό, μια ισχυρότερη Ελλάδα στην Ευρώπη και δίνοντας μια παγκόσμια ώθηση στην οικονομία μας. Σχετικά με τη δυνατότητα επενδύσεων 13,4 δις ευρώ σε όλους τους τομείς της οικονομίας, επισημάνθηκε ότι οι μεταρρυθμίσεις, που γίνονται αυτή τη στιγμή, πρέπει να κινηθούν προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης επενδυτικού κλίματος, ευκαιρίας και εμπιστοσύνης, απαλλαγμένου από εμπόδια που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή να αποτρέψουν την έλευση επενδύσεων.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, επεσήμανε στον Υπουργό:

«Οφείλουμε να συνεργαστούμε για να περάσουμε, με τον πλέον ασφαλή τρόπο, στην επόμενη μέρα της πανδημίας. Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων, μεσοπρόθεσμος η ενδυνάμωσή τους και μακροπρόθεσμος η μεγέθυνσή τους. Η στήριξη ώριμων επενδυτικών σχεδίων 3,5 δις ευρώ κατά τη διάρκεια του 2021 είναι το «κλειδί» για την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Το Ε.Β.Ε.Π. θα συνεχίσει να υποβάλει ρεαλιστικές προτάσεις αναφορικά με τη ψηφιακή, γαλάζια και κυκλική οικονομία, ανυπομονώντας να δει την αξιοποίηση των, συνολικά, 72 δις ευρώ πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ σε μια σταθερή ανάπτυξη. Η αλλαγή του σημερινού οικονομικού μοντέλου, που αποδεδειγμένα δεν μας βοηθά πλέον και η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε μια ετερογενή και παραγωγική οικονομία, που επίσης δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι το «δίδυμο της επιτυχίας» που μπορεί να μας οδηγήσει σήμερα σε γρήγορη ανάκαμψη και αύριο σε βιώσιμη ανάπτυξη.» 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter