Ειδήσεις
Home / Top Slider / Συνεργασία Alpha Bank και Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα

Συνεργασία Alpha Bank και Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα

Τις μεγάλες αλλαγές στις παγκόσμιες τάσεις του αγροδιατροφικού τομέα και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται για τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων, ανέδειξε ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, υπό τη συνδιοργάνωση της Alpha Bank και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Τη θεματολογία της ημερίδας ανέπτυξαν ο κ. Σπύρος Ρεντετάκος, Διευθυντής Τραπεζικής Μικρών
Επιχειρήσεων της Alpha Bank, και ο Δρ. Θόδωρος Καλλίτσης, Farm Manger της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Την εκδήλωση άνοιξαν απευθύνοντας χαιρετισμό, ο Διευθυντής του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας της Alpha Bank, κ. Δημήτρης Χαριζάνης και ο Δρ. Κώστας Ρότσιος, Dean του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Ο τομέας της αγροδιατροφής είναι καθοριστικός για την ελληνική οικονομία, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές, με τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), να αποτελούν την αιχμή του δόρατος. Παράλληλα, η βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη, αφού απασχολεί περίπου το 40% του συνόλου των απασχολουμένων στην εγχώρια μεταποίηση.
Στη χώρα μας, για κάθε Ευρώ 100 που προσθέτει ο πρωτογενής τομέας στο ΑΕΠ, η μεταποίηση τροφίμων και ποτών προσθέτει επιπλέον Ευρώ 78. Ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε. είναι Ευρώ 110, γεγονός που φανερώνει τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που υπάρχουν για τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η υψηλή προστιθέμενη αξία στο επίκεντρο
Όπως επεσήμανε στην παρουσίασή του ο κ. Ρεντετάκος, στα χρόνια που έρχονται, ο τομέας της
αγροδιατροφής θα κληθεί να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως η εντεινόμενη ζήτηση για
παραγωγή τροφίμων λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, η ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, η προσαρμογή στα νέα καταναλωτικά πρότυπα, καθώς και η προσαρμογή στις μεταβολές των δικτύων διανομής και των μεταφορών. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο τομέας θα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία, με την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Σε μια περίοδο ανατροπών στις διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες, σημείωσε ο κ. Ρεντετάκος, «η προσαρμογή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη, με τις τεχνολογίες αιχμής να αποτελούν παράγοντα επιβίωσης». Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και των επιχειρήσεων στη χώρα κινείται ταχύτερα σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο παραμένουν σημαντικά τα περιθώρια ψηφιακής σύγκλισης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) με τις αντίστοιχες επιδόσεις στην Ε.Ε.
«Οδεύουμε σε μία νέα πραγματικότητα, στην οποία η ψηφιακή καινοτομία θα κυριαρχεί, η ανάπτυξη
βιώσιμων πρακτικών θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση και η κοινωνική ευθύνη αδήριτη ανάγκη»,
υπογράμμισε ο Διευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank, δίνοντας το στίγμα.
Για την Alpha Bank, όπως εξήγησε ο ίδιος, ο τομέας της αγροδιατροφής περιλαμβάνει όλες τις
δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας – από την πρωτογενή παραγωγή και τις μεθόδους καλλιέργειας, τη
μεταποίηση, τον σχεδιασμό και συσκευασία του τελικού προϊόντος, έως και το στάδιο της εμπορικής
αξιοποίησής του, την επιχειρηματικότητα και το σύγχρονο marketing. Η Τράπεζα στέκεται στο πλευρό κάθε επιχείρησης που δημιουργεί αξία για την εθνική οικονομία, με επίκεντρο έναν τομέα παραγωγής
τροφίμων υψηλής ποιότητας, συμβατό με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank έχει αναπτύξει μια δέσμη ολοκληρωμένων λύσεων συμβουλευτικής
τραπεζικής, με την υποστήριξη ενός διευρυμένου Οικοσυστήματος Συνεργατών (με την εξέχουσα
συνδρομή και συνεισφορά του Perrotis College), καλύπτοντας ολόκληρο το εύρος της αλυσίδας αξίας, σε
θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, ψηφιακού μετασχηματισμού, επιλογής του πλέον κατάλληλου
αναπτυξιακού χρηματοδοτικού εργαλείου και εκπόνησης βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων.

Η εκπαίδευση καταλύτης της παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού τομέα
Στη σημασία της ανάπτυξης ενός εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα και την αξιοποίηση της δυναμικής του, επικεντρώθηκε ο Δρ. Θόδωρος Καλλίτσης, στην παρουσίασή του. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη συρρίκνωση της αγροτικής απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία χαρακτηρίζεται από περιορισμό της εισόδου νέων αγροτών και της ενασχόλησης νέων διαχειριστών στις γεωργικές εγκαταστάσεις.
Υπό το πρίσμα τον προκλήσεων των οποίων καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα ο αγροδιατροφικός τομέας, αλλά και του κρίσιμου ρόλου του για την εθνική οικονομία, η αποτελεσματική εκπαίδευση και η κατάρτιση νέων στελεχών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. «Η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αγροδιατροφής με τη χρήση νέων μεθόδων και επενδυτικών πρωτοβουλιών», σημείωσε ο Δρ. Καλλίτσης, «προτείνεται, ώστε η αγροδιατροφή να συνδεθεί με την επιστημονική έρευνα και τον τουρισμό, καθώς το φαινόμενο της αναντιστοιχίας προσόντων πλήττει την απασχόληση των νέων».
Κρίσιμες οι συνέργειες για την ανάπτυξη του εθνικού προϊόντος της ελληνικής γης
Ολοκληρώνοντας, ο Δρ. Καλλίτσης ανέφερε ότι «στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College, ο αγροδιατροφικός τομέας είναι το σημείο αναφοράς για την επίτευξη της ανάπτυξης ηγεσίας, ως συνδυασμού επιχειρηματικότητας και πρωτοβουλίας. Με επιτυχημένα προγράμματα σπουδών και
αποτελεσματική επαγγελματική κατάρτιση, αναπτύσσεται η καινοτομία στις καλλιεργητικές μεθόδους, τις αγροτικές εφαρμογές, τη μεταποίηση, τη διοίκηση και την προώθηση του αγροδιατροφικού προϊόντος». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «με αυτήν την παρακαταθήκη παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων και με εργαλείο συνέργειας το μνημόνιο συνεργασίας που σύναψε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College με την Alpha Bank, η συνεισφορά στην ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής γίνεται κοινός στόχος», καταλήγοντας ότι «προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη του εθνικού προϊόντος της ελληνικής γης».
Υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και τη δημιουργία υγιών συνθηκών επιχειρηματικής λειτουργίας, η Alpha Bank και το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής συνεργάζονται, παρέχοντας στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, εξειδικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση για προϊόντα της ελληνικής γης, με υψηλή διατροφική αξία, που ενισχύουν το εθνικό brand.