Ειδήσεις
Home / Top Slider / Μεβγάλ: Βελτίωση ζημιών – Προβλήματα ρευστότητας

Μεβγάλ: Βελτίωση ζημιών – Προβλήματα ρευστότητας

Μείωση πωλήσεων και βελτίωση ζημιών παρουσίασε στη χρήση του 2014 η Μεβγάλ, η οποία όπως αναφέρει στην οικονομική της έκθεση, βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, με ξένο επενδυτικό κεφάλαιο για την χρηματοδότησή της.

Ο τζίρος της μητρικής πέρυσι μειώθηκε κατά 12,3% στα 125,704 εκατ. ευρώ και του ομίλου κατά 12,31% στα 125,817 εκατ. ευρώ. Το ΕΒΙΤDΑ σε επίπεδο εταιρείας αυξήθηκε κατά 5,337 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 1,995 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικού EBITDA ύψους 3,342 εκατ. ευρώ το 2013. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές 6,092 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 14,890 εκατ. ευρώ και του ομίλου σε ζημιές 7,020 εκατ. ευρώ από ζημιές 15,741 εκατ. ευρώ το 2013.

Σύμφωνα με την οικονομική της έκθεση, η εταιρεία αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα ρευστότητας με επακόλουθο τον περιορισμό των δραστηριοτήτων εξαιτίας των δυσκολιών στη συνδιαλλαγή με τους προμηθευτές. Παρόλα αυτά όμως με συντονισμένες ενέργειες επιτεύχθηκε σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και μέσω προσανατολισμού των πωλήσεων σε περιοχές αποδοτικότερες επιτεύχθηκε σημαντική μείωση των ζημιών.

Κατά τη φετινή χρονιά, η Μεβγάλ προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό τη μεταβίβαση των εμπορικών σημάτων της και των ονομασιών χώρου διαδικτύου, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αυτών.

Ως προς την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), επισημαίνονται τα εξής:

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τόσο του ομίλου όσο και της εταιρείας είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά ποσά 45,306 εκατ. ευρώ και 40,786 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Βάσει των παραπάνω εντοπίζεται ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης, η οποία έχει ως συνέπεια την δυσχέρεια έγκαιρης εξόφλησης των υποχρεώσεων. Κατ’ επέκταση δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή προμήθεια πρώτων υλών, γεγονός που έχει συνέπειες και στην λειτουργία των πωλήσεων και περαιτέρω στην επίτευξη των στόχων και προγραμμάτων της διοίκησης.

Για την επίλυση του προβλήματος της ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης και των επιπτώσεων που έχει αυτό στην εν γένει λειτουργία της, η εταιρεία αναφέρει ότι βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις και πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, με ξένο επενδυτικό κεφάλαιο για την χρηματοδότηση της, όπως αναφέρεται στην οικονομική της έκθεση. Μέσω της συμφωνίας αυτής θα επιτευχθεί η συνολική αναδιάρθρωση του δανεισμού με τις πιστώτριες τράπεζες και περαιτέρω η εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας.

 

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin