Ειδήσεις
Home / Top Slider / Ideal Holdings: Αύξηση εσόδων +38% και ebitda +22%

Ideal Holdings: Αύξηση εσόδων +38% και ebitda +22%

 

  • Αύξηση των Εσόδων κατά 38% στα € 134,5 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 22% στα € 19,2 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 17% στα € 15,0 εκατ.
  • Καταβολή επιστροφής κεφαλαίου ΕΥΡΩ 0,12 ανά μετοχή έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022

 

Proforma ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε εκατ. € Εννεάμηνο 2021 Εννεάμηνο 2022 Δ %
Κύκλος Εργασιών 97,7 134,5 38%
EBITDA 15,8 19,2 22%
Κέρδη προ Φόρων 12,8 15,0 17%
Καθαρά Κέρδη 9,6 11,2 17%

 

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 40,4 εκατ. και οι δανειακές της υποχρεώσεις σε ΕΥΡΩ 49,3 εκατ.

 

Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL HOLDINGS

 

Βιομηχανία

  • Αύξηση των Εσόδων κατά 60% στα € 69,2 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 40% στα € 13,5 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 41% στα € 11,6 εκατ.

 

Ποσά σε εκατ. € Εννεάμηνο 2021 Εννεάμηνο 2022 Δ %
Κύκλος Εργασιών 43,2 69,2 60%
EBITDA 9,6 13,5 40%
Κέρδη προ Φόρων 8,2 11,6 41%
Καθαρά Κέρδη 6,2 8,8 42%

 

Πληροφορική

  • Αύξηση των Εσόδων κατά 29% στα € 60,6 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 27% στα € 7,5 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 23% στα € 5,4 εκατ.

 

Ποσά σε εκατ. € Εννεάμηνο 2021 Εννεάμηνο 2022 Δ %
Κύκλος Εργασιών 46,8 60,6 29%
EBITDA 5,9 7,5 27%
Κέρδη προ Φόρων 4,4 5,4 23%
Καθαρά Κέρδη 3,2 4,2 31%

 

Στα αναφερόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της ΒΥΤΕ AE, COLEUS (pty) Ltd και για τις δύο περιόδους από 1/1, ενώ  αντίστοιχα έχουν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα της ESM Ltd (Three Cents) προκειμένου οι δύο περίοδοι να είναι συγκρίσιμες.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της IDEAL Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν την επενδυτική στρατηγική μας και την αξία των σημαντικών συμφωνιών που ολοκληρώσαμε το 2022. Είμαστε αισιόδοξοι ότι παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον,  θα υπάρξουν επενδυτικές ευκαιρίες και την επόμενη χρονιά και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων μας».