Ειδήσεις
Home / Εμπορευματα / Η πρώτη κοινή εκδήλωση των 8 αναγνωρισμένων Εθνικών Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων

Η πρώτη κοινή εκδήλωση των 8 αναγνωρισμένων Εθνικών Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων

Την 1η τους κοινή εκδήλωση πραγµατοποίησαν το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 οι αναγνωρισµένες από το ΥπΑΑΤ οκτώ Εθνικές Διεπαγγελµατικές Οργανώσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Έκθεσης “AGROTICA 2024” (1-4/2/24, Θεσσαλονίκη) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Με τον συντονισµό και τους εύστοχους σχολιασµούς της δηµοσιογράφου κας Μ. Μαθιοπούλου αναπτύχθηκε κατά την εκδήλωση ο ρόλος των ΔΟ στον αγροδιατροφικό τοµέα και η αλληλεπίδρασή τους µε τους Θεσµούς και την Περιφέρεια, αλλά και η ανταπόκριση του ΥπΑΑΤ στα αιτήµατά τους.
Τις Εθνικές Διεπαγγελµατικές Οργανώσεις εκπροσώπησαν η κα Κ.Σπυροπούλου Πρόεδρος Εθνικής ΔΟ Αµπέλου & Οίνου, οι κ.κ. Ευθ.Φωτεινός Πρόεδρος ΔΟ Βάµβακος, Αν.Δηµητρίου Αντιπρόεδρος Εθνικής ΔΟ Πτηνοτροφίας, Γ.Ντούτσιας Πρόεδρος Εθνικής ΔΟ Επιτραπέζιας Ελιάς, Κ..Χατζάκος Μέλος Δ.Σ. Εθνικής ΔΟ Τυριού “Φέτας”, Χρ. Γκαντζάρας Πρόεδρος ΔΟ Ελληνικού Ρυζιού, Π. Φραγκούλης Αντιπρόεδρος Εθνικής ΔΟ Αυγού και Προϊόντων Αυγού και Ι.Φασουλάς Πρόεδρος Εθνικής ΔΟ Κρέατος & Τοµέα Κτηνοτροφίας.
Την Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων εκπροσώπησαν ο Υφυπουργός ΑΑΤ κ. Δ. Σταµενίτης και ο Γεν. Γραµµατέας του ΥΠΑΑΤ κ. Κ. Μπαγινέτας στην αρµοδιότητα των οποίων εµπίπτουν οι ΔΟ, ενώ την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας Γ. Κεφαλάς. Με την παρουσία του τίµησε την εκδήλωσή και ο Γεν.Γραµµατέας Επικοινωνίας & Ενηµέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης κ. Δ.Γαλαµάτης.
Ο Υφυπουργός ΑΑΤ τόνισε ότι η συνεργασία µε τις ΔΟ είναι επιβεβληµένη για την διασφάλιση της θετικής εξέλιξης για όλους τους εµπλεκόµενους, µε το ΥΠΑΑΤ να στέκεται στο πλευρό τους, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που αναλαµβάνουν. Εκφράζοντας τηνμπίστη του στον ρόλο τους και στον ρόλο που µπορούν να επιτελέσουν, επισήµανε ότι η δραστηριότητα των ΔΟ είναι πλούσια και σηµαντική, µε µετρήσιµο έργο τις πρωτοβουλίες που λαµβάνουν για την στήριξη των ελληνικών αγροτικών/κτηνοτροφικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση των αναγκών των κλάδων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας Γ. Κεφαλάς επισήµανε την αναγκαιότητα συνεργασίας των ΔΟ για την συσπείρωση των αγροτικών/κτηνοτροφικών κλάδων. Οι εκπρόσωποι των ΔΟ παρουσίασαν τους κλάδους που εκπροσωπούν και τον ρόλο τους στον αγροτοδιατροφικό τοµέα κάνοντας αναφορά στη συµβολή τους στην ελληνική οικονοµία, στα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν αλλά και στους στόχους τους.

Όλοι οι Πρόεδροι τόνισαν οµόφωνα την ανάγκη για την µεταξύ τους ενότητα και συνεργασία, καθώς τα προβλήµατα λειτουργίας των ΔΟ που τους απασχολούν είναι κοινά. Επεσήµαναν ότι ο ρόλος των ΔΟ είναι εξαιρετικά σηµαντικός και ενθαρρύνεται από την Ε.Ε. επειδή ως προνοµιακοί συνοµιλητές µε την ηγεσία έχουν την δυνατότητα να προτείνουν ουσιαστικές λύσεις προς όφελος των µελών τους, αλλά και τρόπους παραγωγικής συνεργασίας µε τις υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και την Διοίκηση γενικότερα. Οι
Διεπαγγελµατικές Οργανώσεις αντλούν την τεχνογνωσία τους και την εµπειρία τους από τα µέλη τους τα οποία εκπροσωπούν ισότιµα το σύνολο του κλάδου κάθε προϊόντος (πρωτογενή, δευτερογενή/τριτογενή τοµέα). Επισηµάνθηκε η ανάγκη οργάνωσης του πρωτογενή τοµέα σε συνεργατικά σχήµατα και απεύθυναν κάλεσµα ενότητας. Οι εκπρόσωποι των ΔΟ εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στον Υπουργό ΑΑΤ κ. Λ.Αυγενάκη για την στήριξη του, µε την προσδοκία ότι επιτέλους θα αναγνωριστεί ο ρόλος που αρµόζει στις ΔΟ της χώρας µας, όπως εδώ και δεκαετίες συµβαίνει στην Ευρώπη.