Ειδήσεις
Home / Logistics / Η Brambles ανακοινώνει το όραμά της για το 2025 σχετικά με την καινοτόμο εφαρμογή αειφόρων εφοδιαστικών αλυσίδων

Η Brambles ανακοινώνει το όραμά της για το 2025 σχετικά με την καινοτόμο εφαρμογή αειφόρων εφοδιαστικών αλυσίδων

Η Brambles, η διεθνής εταιρεία παροχής λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας, που δραστηριοποιείται μέσω της επωνυμίας CHEP, υλοποιεί ένα νέο πενταετές πρόγραμμα αειφορίας. Αξιοποιώντας το κυκλικό επιχειρησιακό μοντέλο της, η Brambles έχει σκοπό να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο τα είδη πρώτης ανάγκης παραδίδονται στους καταναλωτές, μέσω της καινοτόμου εφαρμογής ανανεώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων για τους πελάτες της.

Σύμφωνα με τον Dr. JJ Freijo, Global Head of Sustainability της Brambles: «Για εμάς, ο όρος “ανανεώσιμος” σημαίνει αποκατάσταση, αναπλήρωση και δημιουργία μεγαλύτερης αξίας ή κεφαλαίου για την κοινωνία και το περιβάλλον σε σχέση με την αξία που αποκομίζει η επιχείρηση. Η επιχείρηση κατανοεί την ευθύνη της όσον αφορά αυτό το φιλόδοξο όραμα και αυτός είναι ο λόγος που επιδιώκουμε επίσης να συμπεριλάβουμε τόσο το Φυσικό όσο και το Κοινωνικό κεφάλαιο στα προγράμματά μας για το 2025, καθώς και να επικυρώσουμε την πρόοδό μας σε θέματα ανανεώσιμων πηγών».

Η Brambles ανακοίνωσε τα επιτεύγματά της των τελευταίων πέντε ετών στην ετήσια Έκθεση Αειφορίας της εταιρείας που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο. Στην έκθεση αυτή αποκάλυψε, επίσης, τους νέους στόχους της, επιζητώντας τη δημιουργία μιας φιλικής προς τη φύση επιχείρησης, όπου η επαναχρησιμοποίηση, η ανθεκτικότητα και η αναγέννηση θα συνιστούν θεμελιώδεις αξίες της. Αυτή η καινοτόμος στρατηγική βιωσιμότητας αποτελεί την εξέλιξη του προγράμματος της Brambles για το 2015 «Καλύτερος Πλανήτης, Καλύτερη Επιχείρηση, Καλύτερες Κοινότητες» σε μια στρατηγική «Θετική για τον Πλανήτη, Θετική για την Επιχείρηση και Θετική για τις Κοινότητες». Ουσιαστικά, πρόκειται για την υλοποίηση θετικών έργων και τη δημιουργία περισσότερο θετικών αποτελεσμάτων, αντί του να είμαστε λιγότερο επιζήμιοι, μειώνοντας απλώς τις αρνητικές συνέπειες.

Συνεχίζοντας την ισχυρή εναρμόνιση με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals SDG), η Brambles σημείωσε μεγάλη επιτυχία όσον αφορά τους στόχους της για Μηδενική Αποδάσωση, Μηδενικές Εκπομπές και Μηδενικά Απόβλητα το 2020. Στο κλείσιμο της οικονομικής περιόδου του 2020, η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε το 70%, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην υπέρβαση του στόχου μείωσης των εκπομπών κατά 20%, επιτυγχάνοντας μείωση κατά 33% από το 2015. Πρώτιστης σημασίας είναι το γεγονός ότι το 100% του συνόλου των υλικών από ξύλο, προήλθαν από δάση πιστοποιημένης αειφορίας, συμβάλλοντας στη θετική μεταμόρφωση των παγκόσμιων αγορών ξυλείας.

Στο μέλλον, οι Θετικοί για τον Πλανήτη στόχοι της Brambles για το 2025 αποσκοπούν να θέσουν ένα νέο ορόσημο και να προσδώσουν στην επιχείρηση καθαρά θετική προσέγγιση. Στην πράξη, η Brambles δεσμεύεται για τα εξής:

  • Έναν Θετικό για τα Δάση στόχο, το οποίο σημαίνει ότι για κάθε δέντρο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή παλετών θα φυτεύονται άλλα δύο1, προσφέροντας εκατομμύρια νέα δέντρα έως το 2030.
  • Όλες οι λειτουργίες θα έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, με το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.
  • Μετατροπή των πλαστικών μίας χρήσης σε προϊόντα κλειστού κύκλου με μακρά διάρκεια ζωής, με στόχο να χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα ή δημιουργικά ανακυκλωμένα υλικά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% για κάθε νέο πλαστικό προϊόν έως το 2025 και σε ποσοστό 100% έως το 2030.
  • Επίτευξη του στόχου μηδενικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων υλικών για προϊόντα και άλλων υλικών, και βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού σε όλες τις τοποθεσίες της Brambles.

Οι «Θετικές για το Κλίμα» ενέργειες της Brambles έχουν ήδη ξεκινήσει, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Graham Chipchase, να έχει προσυπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών «Business Ambition for 1.5ºC Pledge», το οποίο καταρτίστηκε για να παροτρύνει περισσότερες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο να δεσμευτούν ως προς τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά 1,5° C.

«Διαθέτουμε λιγότερο από 10 χρόνια για να αλλάξουμε θεμελιωδώς τις οικονομίες μας, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε καταστροφικές συνέπειες» δήλωσε η Lise Kingo, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Εκτελεστική Διευθύντρια του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών. «Για πρώτη φορά, βλέπουμε ηγέτες από τον χώρο των επιχειρήσεων και από τον τομέα της κλιματικής αλλαγής να συνασπίζονται για έναν κοινό σκοπό, στέλνοντας το ισχυρό μήνυμα ότι ο επιστημονικά θεμελιωμένος καθορισμός στόχων προσφέρει στις επιχειρήσεις τη σημαντική ευκαιρία να ορθώσουν το ανάστημά τους σε ό,τι αφορά την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου». «Είμαστε κατενθουσιασμένοι με την υπογραφή της δέσμευσης για τον 1,5° C εκ μέρους της Brambles. Χρειαζόμαστε περισσότερες διεθνώς πρωτοποριακούς οργανισμούς  κυκλικής οικονομίας όπως η Brambles, οι οποίοι θα συνεργαστούν για να προσφέρουν τα δίκτυά τους, ηγεσία και όραμα».

Οι Θετικοί για την Επιχείρηση στόχοι για το 2025 εστιάζουν στην επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, επεκτείνοντας το κορυφαίο επιχειρηματικό μοντέλο κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης της Brambles σε περισσότερους πελάτες και σε περισσότερες εφοδιαστικές αλυσίδες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει:

  • Χρήση των κυκλικών λύσεων της εταιρείας για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες των πελατών της και αξιοποίηση των Θετικών για τα Δάση πρωτοβουλιών της Brambles, προκειμένου να αντισταθμίζουν τις συνέπειες.
  • Επέκταση του αποκλειστικού προγράμματός της για Θετική Συνεργασία σε όλες τις περιοχές και διπλασιασμό των προγραμμάτων συνεργασίας με τους πελάτες.
  • Από κοινού ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας σε κορυφαία εργαλεία μέτρησης κυκλικής οικονομίας.
  • Περισσότερη διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο, διασφαλίζοντας ότι τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων σε διευθυντικές θέσεις θα είναι γυναίκες, διπλασιάζοντας τον αριθμό των γυναικών που εργάζονται στις μονάδες της Brambles και τοποθετώντας την εταιρεία στο 20% των κορυφαίων εταιρειών χωρίς αποκλεισμούς στον εργασιακό χώρο.

Οι Θετικοί για τις Κοινότητες στόχοι της Brambles για το 2025 επιδιώκουν να αυξήσουν περαιτέρω τις θετικές επιδράσεις στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Αυτό περιλαμβάνει τη συμβολή στην παροχή τροφίμων σε 10 εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τη βασική εξειδίκευση της εταιρείας στα logistics και αξιοποιώντας τα προγράμματα δωρεάς εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των αλληλοσυνδεόμενων προβλημάτων της σπατάλης τροφίμων και της επισιτιστικής βοήθειας. Η Brambles θα συνεχίσει τη συνεργασία της με το ίδρυμα Ellen MacArthur Foundation και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum – WEF), μεταξύ άλλων, προκειμένου να υποστηρίξει, να εκπαιδεύσει και να επηρεάσει 1 εκατομμύριο άτομα που επιδιώκουν την αλλαγή μέσω της κυκλικής οικονομίας σε πανεπιστήμια, σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμούς των πελατών, με στόχο τη διεύρυνση της τεχνογνωσίας για την κυκλική οικονομία.

Η Brambles πιστεύει ότι αυτό το όραμα είναι φιλόδοξο και, προς το παρόν, παραδέχεται ότι δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Ωστόσο, μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων της και της δέσμευσης των συνεργατών της, η εταιρεία θα συνεργαστεί προς την εύρεση λύσεων. Ως πρωτοπόρος στην κυκλική οικονομία, η Brambles έχει ήδη το προβάδισμα ώστε να επιτύχει στο νέο αυτό πλαίσιο και μάλιστα, έχει ήδη αρχίσει να σημειώνει επιτυχία.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter