Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / FrieslandCampina Hellas: Βράβευση στα Health & Safety Awards

FrieslandCampina Hellas: Βράβευση στα Health & Safety Awards

H FrieslandCampina Hellas, θέτοντας ως προτεραιότητα των άνθρωπο και την ασφάλειά του σε κάθε επίπεδο, κατέκτησε το υψηλότερο και μοναδικό βραβείο στα Health & Safety Awards 2018 για το πρόγραμμα-στόχο Safety at Work στην ενότητα Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί και κατηγορία Βιομηχανία Τροφίμων + Ποτών. Η εταιρεία απέδειξε στην πράξη την ολιστική εφαρμογή των απαιτήσεων των συστημάτων διαχείρισης για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων της, σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας της.

Η FrieslandCampina Hellas έχει δημιουργήσει το εταιρικό πρόγραμμα Safety at Work, πρωταρχικός στόχος του οποίου είναι τα τέσσερα μηδενικά: 0 ατυχήματα, 0 ποιοτικά περιστατικά, 0 απόβλητα & 0 μη-ικανοποιημένοι πελάτες & καταναλωτές. Στην κατεύθυνση αυτή, διοργανώθηκαν εκπαιδεύσεις με τίτλο Safety-Health-Environment Days (SHE) οι οποίες δεν έχουν στόχο μόνο να μεταφέρουν γνώσεις ή να περιγράψουν ασφαλείς τρόπους εργασίας αλλά να αλλάξουν στην πράξη τη νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης των εργαζομένων. Το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης από το 2014 μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τις 5400 ώρες εκπαίδευσης, εστιάζοντας τόσο στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της εταιρείας όσο και στους επισκέπτες του εργοστασίου στην Πάτρα.

Τα σημαντικά αποτελέσματα του προγράμματος οδήγησαν και στη βράβευση της FrieslandCampina Hellas από τη μητρική της εταιρεία στην Ολλανδία το Global SHE βραβείο “1000 LTA (Lost Time Accident), free days  για το εργοστάσιο στην Πάτρα, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 1000 ημέρες συνεχούς λειτουργίας χωρίς κανένα απολύτως ατύχημα, γεγονός ιδιαιτέρως σπάνιο σε παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Η FrieslandCampina Hellas έχει υιοθετήσει μια συνολική προσέγγιση σε κάθε λειτουργική και παραγωγική της δραστηριότητα, που θεμελιώνεται στο τρίπτυχο Άνθρωπος – Περιβάλλον – Τρόφιμα σε ισόπλευρη ισορροπία. Είναι ένα ανθρωποκεντρικό τρίπτυχο όπου ο άνθρωπος ως υπέρτατη αξία χαρακτηρίζει και τους τρεις άξονες του τριπτύχου, υπογραμμίζονται έτσι  την στρατηγική επιλογή της εταιρείας να υλοποιεί με συνέπεια το όραμά της με υπευθυνότητα για την εργασιακή ευφορία, για το περιβάλλον, για την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων για όλους.

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin