Ειδήσεις
Home / Top Slider / FoodDrinkEurope: Προσφεύγει την Ε.Ε. κατά της υποχρέωσης αναγραφής της χώρας προέλευσης

FoodDrinkEurope: Προσφεύγει την Ε.Ε. κατά της υποχρέωσης αναγραφής της χώρας προέλευσης

Μετά την πρόσφατη έγκριση από την Ιταλία των αποφάσεων σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση της χώρας προέλευσης [1], καθώς και με τους κανόνες της χώρας σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή του τόπου παραγωγής, η FoodDrinkEurope προέβη στην υποβολή επίσημης καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεδομένου ότι η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε τα μέτρα αυτά χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην ΕΕ και δεδομένου ότι αμφισβητείται η συμμόρφωσή τους με το κοινοτικό δίκαιο [2], η FoodDrinkEurope θεωρεί την καταγγελία της ως τον μόνο τρόπο για να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Ενώ τα μέλη της FoodDrinkEurope παραμένουν πλήρως δεσμευμένα στη διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με την προέλευση βάσει της ζήτησης της αγοράς, εξετάζουν με ανησυχία τις τρέχουσες τάσεις για την εκ νέου εθνικοποίηση ορισμένων κανόνων και πολιτικών στον τομέα των τροφίμων και των ποτών. Τα εθνικά μέτρα για την υποχρεωτική σήμανση προέλευσης που έχουν εισαχθεί πρόσφατα από οκτώ κράτη μέλη έχουν ήδη αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο προϊόντων διατροφής στην ενιαία αγορά.

Ως οργανισμός που εκπροσωπεί τον κλάδο της παρασκευής τροφίμων και ποτών, η FoodDrinkEurope αναφέρει ότι στέκεται σταθερά πίσω από την ενιαία αγορά και το έργο της ΕΕ. «Τα 25 χρόνια της ενιαίας αγοράς της ΕΕ έχουν αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Χάρη στην έντονη δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και τη δυνατότητα ελεύθερου εμπορίου, η βιομηχανία ήταν σε θέση να εξασφαλίσει διαρκή διαθεσιμότητα ασφαλών, ποικίλων και υψηλής ποιότητας τροφίμων για τους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ, σε προσιτές τιμές», αναφέρει. Υποστήριξε επίσης την ανάπτυξη και τον αυξημένο ανταγωνισμό στον τομέα των τροφίμων και των ποτών [3].

Προκειμένου να διατηρηθεί η καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς τροφίμων και ποτών, η FoodDrinkEurope ελπίζει ότι η σημερινή πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες και αποτελεσματικές ενέργειες παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

[1] Εθνικοί υποχρεωτικοί κανόνες επισήμανσης της χώρας καταγωγής για το σκληρό σίτο σε ζυμαρικά. για το ρύζι και για τομάτες σε προϊόντα τομάτας.

[2] Ειδικότερα, τα άρθρα 34 και 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[3] Βλέπε το Data & Trends 2017 της FoodDrinkEurope για τα τελευταία στοιχεία της αξίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ για τρόφιμα και ποτά.

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+