Ειδήσεις
Home / Top Slider / Everest: Αποφασίζει για ΑΜΚ – Προς αναδιάρθρωση δανείων

Everest: Αποφασίζει για ΑΜΚ – Προς αναδιάρθρωση δανείων

Σε συζητήσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα για την αναδιοργάνωση των δανειακών υποχρεώσεών της βρίσκεται η Everest οι μέτοχοι της οποίας θα κληθούν στις 24 Ιουνίου να αποφασίσουν για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της Vivartia, για την τρέχουσα χρήση ο όμιλος Everest θα εστιάσει στην ανάπτυξη του δικτύου του, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά και στον εξορθολογισμό των υποδομών των εργοστασίων και στην αναδιάρθρωση παραγωγικής δυναμικότητας. Παράλληλα ο όμιλος προχωρά στην επαναδιαπραγμάτευση τιμών βασικών πρώτων υλών με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή συγκράτηση του κόστους παραγωγής.

Όπως αναφέρεται, ο όμιλος και η εταιρεία βρίσκονται σε συζητήσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών τους, ενώ στις 24 Ιουνίου οπότε και πραγματοποιείται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Everest οι μέτοχοί της θα κληθούν να εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σε ότι αφορά την πορεία των οικονομικών μεγεθών κατά το 2014, οι πωλήσεις του ομίλου μειώθηκαν κατά 5% στα 83,2 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο αποδίδεται κυρίως στην πορεία της Olympic Catering, η οποία συνεισέφερε στις πωλήσεις του ομίλου 25,5 εκατ. ευρώ από 28,6 εκατ. ευρώ το 2013, δηλαδή ο τζίρος της μειώθηκε κατά 11%, λόγω συρρίκνωσης της δραστηριότητας του τομέα αεροτροφοδοσίας. Tα EBITDA του ομίλου αυξήθηκαν σε σχέση με το 2013 κατά 43% ανερχόμενα στα 4,1 εκατ. ευρώ, οι ζημιές μετά φόρων περιορίσθηκαν στα 10,4 εκατ. ευρώ από ζημιές 26,6 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ αντίστοιχα οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν στα 10,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 26,366 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις ανά σήμα, αναφέρεται ότι οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του σήματος Everest σημείωσαν αύξηση 4% έναντι του 2013. Σε επίπεδο μεριδίων το Everest κατείχε πέρυσι στο φαγητό σε πανελλαδικό επίπεδο μερίδιο αγοράς 11,9% έναντι 9,1% που κατείχε το 2013. Στον καφέ το αντίστοιχο μερίδιο ήταν 14,8% σε σχέση με 14,2% που κατείχε το 2013. Ειδικότερα στην περιοχή της Αθήνας το Everest ελέγχει μερίδιο στην επώνυμη αγορά του φαγητού 16,4% και στην επώνυμη αγορά του καφέ μερίδιο 19,5%.

Οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του σήματος La Pasteria σημείωσαν οριακή πτώση κατά 1% έναντι της χρήσης του 2013. Σε ότι αφορά την Olympic Catering, ο τζίρος της υποχώρησε κυρίως ως προς το αεροπορικό catering, απόρροια του σημαντικού περιορισμού της εν λόγω δραστηριότητας από την πλευρά των αεροπορικών εταιρειών.

 

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin