Ειδήσεις
Home / Top Slider / Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών: Επιχειρηματικότητα με ευθύνη και μέριμνα

Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών: Επιχειρηματικότητα με ευθύνη και μέριμνα

Μέσα στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών εξελίσσεται, καινοτομεί, παράγει επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία.

Για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Είναι υπέρμαχος της πορείας προς την Κυκλική Οικονομία και συμβάλει στην προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας:

  • Συμμετέχει ενεργά με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στον διάλογο με την Πολιτεία για τα καίρια θέματα του κλάδου – Συσκευασίες & Απορρίμματα συσκευασιών, Πλαστικά Μιας Χρήσης, Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Διαχείριση αποβλήτων, Σπατάλη Τροφίμων.
  • Συμμετέχει σε καινοτόμα εθνικά & ευρωπαϊκά «πράσινα» έργα μέσα από τα οποία λαμβάνει χρήσιμη και επίκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα και αναπτύσσει δράσεις, που βοηθούν τις επιχειρήσεις-Μέλη του να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης.
  • Έχει συγκροτήσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφορίας, με στόχο τη συζήτηση και διαχείριση θεμάτων κυκλικότητας και βιωσιμότητας, που απασχολούν τον κλάδο.
  • Στηρίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων, μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία με τις Τράπεζες Τροφίμων και τη Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων.

Η δέσμευση της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών για την ανάπτυξη πιο βιώσιμων συστημάτων τροφίμων παραμένει ισχυρή. Παράλληλα, ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα, πρέπει να συνδυάζει, ισορροπημένα, την επίτευξη των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών ή άλλων στόχων με τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής.