Ειδήσεις
Home / Top Slider / Δικαίωση της El Sabor για παραπλανητικό ισχυρισμό ανταγωνιστικού προϊόντος

Δικαίωση της El Sabor για παραπλανητικό ισχυρισμό ανταγωνιστικού προϊόντος

H El Sabor, η πρώτη παραγωγική μονάδα nacho chips στην Ελλάδα από το 1993 με εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 65 χώρες, προσέφυγε στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας για τον παραπλανητικό ισχυρισμό «τα ελληνικά nachos» σε διαφήμιση προϊόντος ανταγωνιστικής εταιρείας καθώς τα El Sabor nacho chips παράγονται εξίσου στην Ελλάδα πάνω από 30 χρόνια από την ομώνυμη ελληνικών συμφερόντων και ιδιοκτησίας εταιρεία με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Συγκεκριμένα, αφού η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, συνεδρίασε και εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου, έκρινε ομόφωνα ότι η χρήση του οριστικού άρθρου «τα» αποδίδει μοναδικότητα ως προς το χαρακτηριστικό της προέλευσης και επειδή στην αγορά κυκλοφορούν και άλλα προϊόντα ελληνικής προέλευσης, ομόφωνα αποφάσισε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απόλυτος, μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις, προσκρούει στα άρθρα 5 και 6 του ΕΚΔ-Ε και η επικοινωνία θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως μέσα στις επόμενες 3 ημέρες, προκειμένου να είναι σύμφωνη με τον Κώδικα.