Ειδήσεις
Home / Top Slider / Vivartia: Αύξηση EBITDA, εξαιρουμένης της επιβάρυνσης Μαρινόπουλου

Vivartia: Αύξηση EBITDA, εξαιρουμένης της επιβάρυνσης Μαρινόπουλου

Αύξηση λειτουργικών κερδών (EBITDA) παρουσίασε ο όμιλος  Vivartia (θυγατρικής της MIG) κατά το α’ εξάμηνο του 2016, εξαιρουμένης της επιβάρυνσης από τις οφειλές του ομίλου Μαρινόπουλου.

Όπως ειδικότερα ανακοινώθηκε, εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού €12,7 εκατ. που προέκυψε από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο Μαρινόπουλου, τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €23,2 εκατ., αυξημένα κατά 20% έναντι του α’ εξαμήνου 2015. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, όπως αυτή απεικονίζεται στη διεύρυνση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα στο 34,1%.

Περιλαμβανομένης της εν λόγω έκτακτης επιβάρυνσης, τα δημοσιευμένα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €10,5 εκατ. έναντι €19,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2015.

Δεδομένου ότι μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων δεν έχει ληφθεί οποιοδήποτε σχέδιο συμφωνίας συναίνεσης των πιστωτών, ούτως ώστε να προσδιοριστεί το ενδεχόμενο ποσοστό απομείωσης ή και ο τρόπος διευθέτησης των υπολοίπων, το ποσό της απομείωσης προσδιορίστηκε στα πλαίσια της αρχής της συντηρητικότητας με βάση υφιστάμενα δημοσιεύματα.

Οι εταιρείες του ομίλου Vivartia διατήρησαν την ηγετική τους θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 33,5% το 5μηνο 2016) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 62,8% το α’ εξάμηνο 2016). Η Vivartia παραμένει ηγέτιδα εταιρία στη συνολική αγορά γάλακτος στην Ελλάδα, με το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 27,5% (στοιχεία για το 5μηνο 2016).

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin