Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Το σχέδιο διάσωσης της οινοποιίας Μαλαματίνα

Το σχέδιο διάσωσης της οινοποιίας Μαλαματίνα

Η οινοποιία Μαλαματίνα τα τελευταία χρόνια λόγω της ενδοοικογενειακής κόντρας που ξέσπασε μεταξύ του εν διαστάσει σήμερα ζεύγους Μαλαματίνα, των άστοχων επιχειρηματικών κινήσεων και της οικονομικής κρίσης, βρέθηκε σε δυσμενή οικονομική θέση, παρά τα ηγετικά μερίδια που συνεχίζει να διατηρεί στην αγορά.

Προβλήματα τα οποία σε αυτή τη φάση φαίνεται να έχουν μπει σε μια σειρά μετά και το MoU που υπέγραψαν μετά μια μακροχρόνια περίοδο διαπραγματεύσεων, οι μέτοχοί της με τις πιστώτριες τράπεζες της, οι οποίες ανέλαβαν συγκεκριμένες εξασφαλίσεις προκειμένου να συναινέσουν στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Μεταξύ των εξασφαλίσεων που έλαβαν, είναι η σύσταση ενεχύρου επί των σημάτων και η σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών που έχουν εκδοθεί από τις εταιρείες του oμίλου.

Σύμφωνα με στελέχη της βορειοελλαδίτικης οινοποιίας, τον περασμένο Οκτώβριο, ο κ. Κωνσταντίνος Μαλαματίνας και oι εταιρείες του ομίλου Μαλαματίνα ήρθαν σε συμφωνία με τις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Eurobank και Attica, όσον αφορά τη ρύθμιση του συνόλου των υφιστάμενων δανείων του ομίλου, με κύριο σκοπό την διευκόλυνση αποπληρωμής των οφειλών του με γνώμονα τη συνέχιση της λειτουργίας του ομίλου.

Οι κύριοι όροι της συμφωνίας

– Κεφαλαιοποίηση οφειλών με  30.09.2016 ύστερα από αναδρομική αναπροσαρμογή επιτοκίου

– Επέκταση δανείων μέχρι την 31.12.2026, με σταδιακή αποπληρωμή και balloon στο  σύνολο του στη λήξη της περιόδου της χρηματοδότησης.

– Μείωση επιτοκίων μέχρι 31.12.2020

– Χρηματοοικονομική παρακολούθηση της Οινοποιίας από την εταιρεία Ernst & Young («CRO» Chief Restructuring Officer)

– Σύσταση ενεχύρου επί των σημάτων.

– Σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών που έχουν εκδοθεί από τις εταιρείες του oμίλου.

– Εκχώρηση στις τράπεζες όλων των απαιτήσεων της Οινοποιίας.

– Παροχή στις τράπεζες κυμαινόμενης ασφάλειας επί των αποθεμάτων και απαιτήσεων της Οινοποιίας.

Με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της, την 31/12/2016 οι δανειακές υποχρεώσεις της οινοποιίας ανέρχονταν σε 34.312.353 ευρώ, από τα οποία ποσό 11.578.396,40 ευρώ αφορούσε σε μακροπρόθεσμο δανεισμό για τον οποίο η εταιρεία δε βρίσκονταν σε συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τις σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές συμβάσεις της και ως εκ τούτου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 εμφανίζονται στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.

Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της την 31/12/2016 (σ.σ. τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός), ανέρχονταν σε 41.167.585,20 ευρώ, ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ανέρχεται σε 26.592.254,14 ευρώ.

Αυτό έχει ως συνέπεια το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της, να υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό 14.575.331,06 ευρώ. Σε ότι αφορά τις πωλήσεις της αυτές το 2016 υποχώρησαν στα 17,18 εκατ. ευρώ, από 18,96 εκατ. ευρώ το 2015, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 2,97 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,38 εκατ. ευρώ το 2015 ενώ οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν στα 0,68 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,53 εκατ. ευρώ τo 2015.

Ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Μαλαματίνας, σε δηλώσεις του στο Capital.gr ανέφερε μεταξύ των άλλων πως: «μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες Τράπεζες, την υπογραφή του MOU, αφού στο μεταξύ αποκαταστάθηκε η νομιμότητα στη διοίκηση της εταιρείας, το μέλλον της Οινοποιίας ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ προβλέπεται να είναι αντάξιο του λαμπρού παρελθόντος της, αφού η Οινοποιία ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ, πρώτη από όλες, εμφιάλωσε την πατροπαράδοτη ρετσίνα το 1957.”

«Είμαι βέβαιος” σημείωσε ο ίδιος «ότι θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών, θα διατηρήσουμε την ηγετική θέση μας στη διακίνηση της εμφιαλωμένης ρετσίνας στην Ελλάδα, κρατώντας πάντα σταθερή την εξαιρετική ποιότητα της και θα διευρύνουμε την γκάμα μας με ανάλογης αξίας προϊόντα.”

Πηγή: capital.gr

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+