Ειδήσεις
Home / Tag Archives: Δίας

Tag Archives: Δίας

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγχώνευση Σελόντα – Δίας

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 619/2015 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την επιχείρηση Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ του ελέγχου της επιχείρησης Δίας ΑΒΕΕ, μέσω της απόκτησης του συνόλου του ενεργητικού και μέρους του παθητικού της τελευταίας, δυνάμει της από 30.4.2015 συμφωνία εξυγίανσης κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. ...

Read More »

Σελόντα: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για την Δίας

Την αναβολή της συζήτησης του θέματος που αφορούσε την έγκριση συμβάσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ 2190/192, ζήτησε και έλαβε η Eurobank κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Σελόντα, που πραγματοποιήθηκε με απαρτία 75,47%. Το συγκεκριμένο θέμα θα συζητηθεί στις 20 Ιουλίου. Στα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ...

Read More »

Σελόντα: Διευκρινήσεις σχετικά με οφειλές προς Δίας

Διευκρινήσεις σχετικά με τις οφειλές μεταξύ Σελόντα και Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, έδωσε η πρώτη. Όπως ανακοίνωσε, το ύψος της απαίτησης της Σελόντα από την Δίας Α.Ε. την 31.01.2015 ανέρχεται σε € 357 χιλ. και προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές πώλησης γόνου και ιχθύων. Το εν λόγω ποσό, έχει ενσωματωθεί στους ουσιώδες προμηθευτές στην αίτηση του άρθρου 106β & 106θ Πτκ, και ως εκ ...

Read More »

Στη Σελόντα περνάει το ενεργητικό της Δίας (upd)

Στη Σελόντα περνά το ενεργητικό και μέρος του παθητικού της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των βασικών μετόχων της εταιρείας και των πιστωτών της.  Η συμφωνία προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη διαγραφή του 94% των οφειλών της Δίας προς τους πιστωτές, τη μεταβίβαση στη Σελόντα του ενεργητικού της εταιρείας και μέρους του παθητικού της. Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με ...

Read More »

Σελόντα -Δίας: Δεν συζητούν για συγχώνευση επί του παρόντος

Συζητήσεις αποκλειστικά για τα σχέδια ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης του χρέους και εξυγίανσης της ΔΙΑΣ, μεταξύ Τραπεζών και λοιπών πιστωτών, αφορούν οι επαφές μεταξύ Σελόντα και Δίας, όπως αναφέρεται σε ανακοινώσεις των δύο εταιρειών. Ειδικότερα, η  Σελόντα σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης στις 08.04.2015 και σε απάντηση της από 08.04.2015 Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διευκρινίζει ότι οι συζητήσεις επί του παρόντος δεν αφορούν διαδικασίες συγχώνευσης με ...

Read More »

Σελόντα: Σε συζητήσεις με την Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες

Σε συζητήσεις με την Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες και τους πιστωτές της, βρίσκεται η διοίκηση της Σελόντα -η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της οποίας έχει περιέλθει στις πιστώτριες τράπεζες-, όπως επιβεβαιώνεται σε ανακοινώσεις που εξέδωσαν σχετικά, οι δύο πλευρές. Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημειώνει: «Σε απάντηση της από 07.04.2015 (Αρ. Πρωτ. 1245) Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την πληρέστερη ενημέρωση ...

Read More »

Ιχθυοκαλλιέργεια: Aποδίδει η παραγωγή κρανιού;

Με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας και τη διεύρυνση της αγοράς, η οποία κυριαρχείται σήμερα από το λαβράκι και την παραγωγή τσιπούρας, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις του κλάδου, που με την αρωγή ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχουν στραφεί στην καλλιέργεια νέων ειδών, όπως ο κρανιός (meagre) ή το συγγενές μυλοκόπι, που συνήθως συναντάμε στην Ελλάδα. Τα ...

Read More »