Ειδήσεις
Home / Top Slider / Στη Σελόντα περνάει το ενεργητικό της Δίας (upd)

Στη Σελόντα περνάει το ενεργητικό της Δίας (upd)

Στη Σελόντα περνά το ενεργητικό και μέρος του παθητικού της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των βασικών μετόχων της εταιρείας και των πιστωτών της. 
Η συμφωνία προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη διαγραφή του 94% των οφειλών της Δίας προς τους πιστωτές, τη μεταβίβαση στη Σελόντα του ενεργητικού της εταιρείας και μέρους του παθητικού της. Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με βάση τα άρθρα 106 Β και Θ του πτωχευτικού κώδικα και η αίτηση προς το πρωτοδικείο θα κατατεθεί πιθανότατα και σήμερα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σχέδιο φέρεται να συμφωνεί το 93% των πιστωτών της Δίας. Οι τράπεζες θα διαγράψουν οφειλές άνω των 110 εκατ. ευρώ, ενώ το υπολειπόμενο των οφειλών-παθητικού μετά τη διαγραφή θα παραμείνει στη Δίας, η οποία ουσιαστικά θα είναι «κέλυφος» και θα εκκαθαριστεί.
Η ανακοίνωση της Σελόντα έχει ως εξής: 

Η Σελόντα, μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού της που οδήγησε στη διαμόρφωση μιας σταθερής και υγιούς οικονομικής βάσης, ανακοινώνει ότι υπέγραψε σήμερα ως εκ τρίτου συμβαλλομένη τη συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της «ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ» και των πιστωτών της.

Η εν λόγω συμφωνία κατατέθηκε σήμερα στο αρμόδιο δικαστήριο προς επικύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 106β και 106θ του ΠτΚ.   Η συμφωνία  τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών καθώς και της επικύρωσης της από το αρμόδιο δικαστήριο.

 

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία:

 Συγκεκριμένα , για την ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ η συμφωνία αυτή προβλέπει τη μεταβίβαση της επιχείρησης της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ως εισφορά σε είδος στην εταιρεία μας, όπως ορίζει ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, και ειδικότερα τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού, ποσού ΕΥΡΩ περίπου 69 εκατομμυρίων και τμήματος του παθητικού της, ποσού ΕΥΡΩ 29,6 εκατομμυρίων και σε επίπεδο ομίλου παθητικό ποσού ΕΥΡΩ 48 εκατομμυρίων.  Η συμφωνία ακόμα προβλέπει, ότι ποσοστό 81,95% του συνόλου των υποχρεώσεων της ΔΙΑΣ, το οποίο δεν θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία μας αλλά θα παραμείνει σε αυτήν, θα καλυφθεί με την απόκτηση μετοχών της Σελόντα, τις οποίες θα αποκτήσει η ΔΙΑΣ κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μας.  Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η Εταιρεία μας θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού ΕΥΡΩ 12,4 εκατομμυρίων με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση 41.261.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή υπέρ της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ. Στη συνέχεια οι νέες μετοχές θα μεταβιβασθούν στους πιστωτές αυτής για την ικανοποίησή τους.

 

 Η σημασία της συμφωνίας για την Σελόντα και την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια:

Με την κίνηση αυτή η εταιρεία αλλά και η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια γενικότερα αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική, δημιουργώντας την απαραίτητη υποδομή να προετοιμάσουν την «αναπτυξιακή τους αντεπίθεση». Παράλληλα η εταιρεία και ο κλάδος θωρακίζονται και ισχυροποιούνται ώστε να συνεχίσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς αγορές.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο η συμφωνία προσφέρει αξιοσημείωτη αύξηση του δυναμικού της εταιρείας με τον Όμιλο πλέον να προσεγγίζει δυναμικό παραγωγής  περίπου 35.000 τόνους/ετησίως. Επιπλέον, προσφέρει σημαντικές συνέργειες σε όλα τα επίπεδα επιχειρησιακής λειτουργίας (παραγωγικό, διοικητικό, κοινό logistic center και συσκευαστήρια), δημιουργώντας συνεπακόλουθα σημαντικές οικονομίες κλίμακος.

Προοπτικά, δημιουργείται η μεγαλύτερη επιχείρηση στην Ελληνική και Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια, προσφέροντας όραμα και προοπτική στο στελεχιακό της δυναμικό ενώ ταυτόχρονα καθίσταται ελκυστικότερη για τους μελλοντικούς επενδυτές, συμβάλλοντας στην διαφαινόμενη συγκέντρωση του κλάδου.

 

Σε δηλώσεις του σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία, ο κ. Γιάννης Ανδριανόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της  ΣΕΛΟΝΤΑ ανέφερε:

«Το 2014 η Σελόντα πέτυχε να περάσει σε κερδοφορία, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους δείκτες της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Μετά την κομβική για την εταιρεία ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού, η νέα διοίκηση με υγιή πια οικονομική βάση εφαρμόζει με ακρίβεια και συνέπεια το εκπονηθέν επιχειρησιακό σχέδιο. Το 2015 θα αποτελέσει έτος υλοποίησης βασικών στόχων για την περαιτέρω ανάκαμψη της εταιρείας αλλά και την εξυγίανση του κλάδου. Η τελευταία εξέλιξη συμφωνίας με τους πιστωτές της ΔΙΑΣ, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και είναι αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση για την δημιουργία ενός υγιούς και διεθνούς πρωταγωνιστή. Η Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί πυλώνα της Εθνικής οικονομίας και της εξωστρέφειας  της χώρας και αξίζει της προσοχής όλων των εμπλεκόμενων μερών, κυρίως της Πολιτείας.» 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter