Ειδήσεις
Home / Top Slider / Σημαντικές επιβαρύνσεις και ζημίες για την πτηνοτροφία λόγω Covid19

Σημαντικές επιβαρύνσεις και ζημίες για την πτηνοτροφία λόγω Covid19

Ο Τομέας του Management Consulting, Private Sector της ICAP Α.Ε. συνεργασία με την DK Marketing, για λογαριασμό της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία, μελέτη που αποτυπώνει την οικονομική επίδραση της πανδημίας που προκλήθηκε λόγω κορονοϊού στον κλάδο των Πουλερικών στην Ελλάδα.
Ο κλάδος των πουλερικών στην Ελλάδα αποτελεί δυναμικό κλάδο με μεγάλα επίπεδα καθετοποίησης και σημαντικούς ρυθμούς μεγέθυνσης τις τελευταίες δεκαετίες, καλύπτοντας σε υψηλό βαθμό την εγχώρια ζήτηση και επενδύοντας σταδιακά σε εξαγωγές.

Για το 2019 δεν υπολογίστηκε το μερίδιο λόγω του μικρού αριθμού επιχειρήσεων με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία έτους 2019 μέχρι την περίοδο εκπόνησης της μελέτης. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής πωλήσεων την περίοδο 2014-2019 διαμορφώθηκε σε 8,8%. Ο κλάδος έχει αξιόλογη παρουσία στο σύνολο της εγχώριας βιομηχανίας καλύπτοντας ανερχόμενο μερίδιο στις συνολικές πωλήσεις το οποίο το 2018 ανήλθε σε 1,1%. Παράλληλα το μερίδιο του κλάδου στο σύνολο πωλήσεων των βιομηχανιών ειδών διατροφής διαμορφώθηκε το 2018 σε 5,9%.
Ο κλάδος της ελληνικής πτηνοτροφίας ξεκίνησε τον προγραμματισμό της για το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της οικονομίας το έτος 2019, την τάση της τουριστικής κίνησης που ήταν αυξανόμενη την τελευταία διετία και την περίοδο αναφοράς η οποία συμπίπτει με την προετοιμασία για την θερινή περίοδο.
Όταν ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού – Covid 19 και άρχισε η εφαρμογή των μέτρων της καραντίνας, μεταξύ των οποίων ήταν και η αναστολή της λειτουργίας των χώρων εστίασης, ο κλάδος της πτηνοτροφίας είχε ήδη ξεκινήσει τις εκτροφές για την κάλυψη της ζήτησης με όρους προ κορωνοϊού.
Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για την προστασία και τη μείωση της διασποράς της πανδημίας είχαν
άμεσο αντίκτυπο στην τιμή του ελληνικού κοτόπουλου, τόσο όσον αφορά τους παραγωγούς, όσο
και τις μονάδες μεταποίησης. Η μείωση της τιμής οφείλεται στον μεγάλο όγκο αποθεμάτων και στο
«ντάμπινγκ» τιμών.
Η πλεονάζουσα παραγωγή οδηγήθηκε σε αποθεματοποίηση και κατάψυξη. Οι ποσότητες κατεψυγμένου ελληνικού κοτόπουλου αυξήθηκαν συνεχώς από τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάιο του 2020.
Η οικονομική ζημιά στον κλάδο της πτηνοτροφίας αφορά δύο κατηγορίες:
Α) την ζημιά των παραγωγών εκτροφής πουλερικών και
Β) την ζημιά των επιχειρήσεων μεταποίησης η οποία διαιρείται σε δύο υποκατηγορίες:
Β1) ζημιά μεταποιητή λόγω του κόστους αποθήκευσης κατεψυγμένων.
Β2) ζημιά λόγω απώλειας τζίρου των μεταποιητών.
Ο κλάδος της πτηνοτροφίας, τόσο στον πρωτογενή τομέα της εκτροφής, όσο και στον δευτερογενή
της σφαγής και της μεταποίησης, υπέστη σημαντικές επιβαρύνσεις και μεγάλη ζημία, εξαιτίας της
εμφάνισης του κορωνοϊού – Covid 19. Λόγω τη σημαντικότητας του κλάδου στην διατροφική αλυσίδα απαιτείται δημιουργία πλαισίου προστασίας των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον Covid 19 με προτεινόμενες ενέργειες:

• Αποζημίωση των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων
• Διαμόρφωση οδικού χάρτη για την ανάκαμψη του κλάδου
• Εύρεση λύσης για τη διάθεση των κατεψυγμένων προϊόντων
• Υποστήριξη ενεργειών για εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
• Μέτρα για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.
• Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού τιμών από εισαγόμενα προϊόντα πτηνοτροφίας.

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin