Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Σελόντα: Ζημιές 13,9 εκατ. ευρώ στα EBITDA εξαμήνου

Σελόντα: Ζημιές 13,9 εκατ. ευρώ στα EBITDA εξαμήνου

Αύξηση κατά 6,7% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Σελόντα κατά το πρώτο εξάμηνο (ανερχόμενος σε 87,9 εκατ. ευρώ), ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 10,8%.

Στη βασική δραστηριότητα του Ομίλου, την παραγωγή ιχθύων, η οποία αποτελεί το 91%του κύκλου εργασιών του, η αύξηση των ποσοτήτων πώλησης ανέρχεται σε 13,2% και της αξίας των πωλήσεων κατά 10,5%.

Το EBITDA του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσίασε ζημίες 13,9 εκατ. ευρώ, το οποίο αποδίδεται κυρίως σε δυο παράγοντες.

Πρώτον, στη μειωμένη ανάπτυξη βιομάζας των ιχθύων, η οποία είχε προβλεφτεί σε σημαντικό βαθμό. Κατά το β’ εξάμηνο θα υπάρξει ταχύτερη ανάπτυξη της βιομάζας, ώστε στο τέλος του χρόνου αυτή να κυμανθεί στα περυσινά επίπεδα, η εξέλιξη αυτή θα βελτιώσει σημαντικά τους κύριους παραγωγικούς και οικονομικούς δείκτες.

Δεύτερον στη μείωση των τιμών της τσιπούρας, εξέλιξη που επηρεάζει τα έσοδα και κατά συνέπεια έχει επιπτώσεις στο EBITDA. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων, η προώθηση του νέου παραγωγικού μοντέλου του Ομίλου και η βελτιωμένη ανάπτυξη της βιομάζας κατά το δεύτερο εξάμηνο, θα απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που έχουν προκύψει από τη μείωση της τιμής της τσιπούρας.

Η διοίκηση συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την πολιτική αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού του Ομίλου, την εγκαθίδρυση του νέου παραγωγικού μοντέλου και τη βελτίωση δομών και KPIs.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter