Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Σελόντα: Στις 15/10 η συνέχεια της γενικής συνέλευσης

Σελόντα: Στις 15/10 η συνέχεια της γενικής συνέλευσης

Την αναβολή λήψης απόφασης αναφορικά με την ανάκληση μέλους του Δ.Σ. και εκλογή νέου σε αντικατάσταση του ανακληθέντος αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Σελόντα, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου. Η συνέλευση θα συνεχισθεί στις 15 Οκτωβρίου.
 Ειδικότερα, η εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο Central, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι «Ανάκληση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του ανακληθέντος».

Στη γενική συνέλευση παρέστησαν 10 μέτοχοι που κατέχουν 106.640.005 μετοχές επί συνόλου 204.235.184 ή ποσοστό 52,214% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σχετικά με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό πλέον του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπέβαλαν αίτηση αναβολής λήψης απόφασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 39, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης επί του αναβληθέντος θέματος της ημερήσιας διάταξης, ορίστηκε η Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14.00 στο ξενοδοχείο Central που βρίσκεται στην οδό Απόλλωνος 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα.

Η μετ’ αναβολή έκτακτη Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της χθεσινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter