Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Σελόντα: Διευκρινήσεις σχετικά με οφειλές προς Δίας

Σελόντα: Διευκρινήσεις σχετικά με οφειλές προς Δίας

Διευκρινήσεις σχετικά με τις οφειλές μεταξύ Σελόντα και Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, έδωσε η πρώτη. Όπως ανακοίνωσε, το ύψος της απαίτησης της Σελόντα από την Δίας Α.Ε. την 31.01.2015 ανέρχεται σε € 357 χιλ. και προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές πώλησης γόνου και ιχθύων.

Το εν λόγω ποσό, έχει ενσωματωθεί στους ουσιώδες προμηθευτές στην αίτηση του άρθρου 106β & 106θ Πτκ, και ως εκ τούτου θα καλυφθεί πλήρως.

Ταυτόχρονα, η Σελόντα Α.Ε. διατηρεί υποχρέωση προς την ΔΙΑΣ Α.Ε. την 31.01.2015 ύψους €705 χιλ, που προέρχεται από εμπορική συναλλαγή αγοράς ιχθύων, η οποία θα εξοφληθεί η θα συμψηφιστεί με τρέχουσες εμπορικές συναλλαγές.