Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Σελόντα: Βελτιωμένα μεγέθη στο 1ο τρίμηνο (upd)

Σελόντα: Βελτιωμένα μεγέθη στο 1ο τρίμηνο (upd)

Αυξημένες πωλήσεις κατά 8% στην εταιρεία για το α’ τρίμηνο του 2015 παρουσιάζει η Σελόντα. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών στην εταιρεία στο α’ τρίμηνο 2015 παρουσίασε αύξηση 8% φτάνοντας τα €31 εκ. έναντι  €29 εκ. της προηγούμενης περιόδου, με αύξηση των πωλήσεων ιχθύων λόγω της αύξησης της τιμής και γόνου λόγω αύξησης των ποσοτήτων, ενώ για τον όμιλο ο κύκλος εργασιών ήταν στα ίδια επίπεδα και με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο και έφτασε στα €33 εκ., αυξημένος ως προς τις πωλήσεις ιχθύων και γόνου και μειωμένος όσον αφορά τις τροφές.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, είναι αξιοσημείωτο ότι ο όμιλος κατάφερε εν μέσω οικονομικής κρίσης και παρά τον έντονο εγχώριο αλλά και διεθνή ανταγωνισμό, να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα τις πωλήσεις σε ποσότητες ιχθύων ενώ παράλληλα κατάφερε να αυξήσει τις τιμές πώλησης κατά 3,8%, όπου σε συνδυασμό με την βελτίωση στην παραγωγική απόδοση , έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας για το α΄ τρίμηνο 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Χαρακτηριστικό στοιχείο πλέον για τον όμιλο, είναι ότι οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 88% επί των πωλήσεων ιχθύων στην τρέχουσα περίοδο.

Το EBITDA του ομίλου και της εταιρείας είναι πλέον θετικό, μετά τις συνολικές διορθωτικές ενέργειες που έγιναν τα δύο τελευταία έτη και έφτασε στα επίπεδα των €3,4 εκ. και €3,3 εκ. αντίστοιχα, παρόλο που στο α΄ τρίμηνο για την ιχθυοκαλλιέργεια το οικονομικό αποτέλεσμα δεν είναι και το καλύτερο λόγω της μη ανάπτυξης της βιομάζας εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών.

Επιπλέον τα Αποτελέσματα μετά Φόρων και Δικαιωμάτων του ομίλου στην τρέχουσα περίοδο είναι αρνητικά μόλις €-0,3 εκ. ενώ για την εταιρεία τα κέρδη μετά φόρων είναι €0,1εκ. σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με τις ζημιές €(-4,1) εκ. για τον όμιλο και €(-3,7) εκ. για την εταιρεία της αντίστοιχης περσινής περιόδου, επιβεβαιώνοντας την συνέχιση της σημαντικής βελτίωσης των αποτελεσμάτων σε όλες τις περιόδους.

Τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου, μετά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση τραπεζικού δανεισμού, είναι πλέον θετικά για τον όμιλο με ποσό €23 εκ. ενώ ήδη διαπραγματεύονται και οι νέες μετοχές μετά την ανωτέρω αύξηση.

Σε δηλώσεις του σχετικά με τα  αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2015, ο κος Γιάννης Ανδριανόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της  ΣΕΛΟΝΤΑ ανέφερε:

«Το έτος 2014 ήταν ορόσημο για την Σελόντα αφού πέτυχε να περάσει σε κερδοφορία, με πολύ καλά αποτελέσματα σε όλους τους δείκτες της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Το 2015 η εταιρεία συνεχίζει ανοδικά με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα πιστεύουμε ότι το κάθε τρίμηνο θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο και η Σελόντα θα βελτιώνει συνεχώς την εικόνα και την πορεία της.»

 

Νωρίτερα δημοσιεύαμε:

Βελτιωμένα ήταν τα  οικονομικά μεγέθη της Σελόντα το πρώτο τρίμηνο του 2015, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 254 χιλ. ευρώ από ζημιές 4,132 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται από τη διοίκηση της εταιρείας στην αύξηση τωντιμών πώλησης των ιχθύων, στο βελτιωμένο κοστολογικό προφίλ, στην αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων και στη μείωση των τόκων, αφού μετά την αναχρηματοδότηση έχουν μειωθεί τα χρηματοοικονομικά έξοδα. Σε ότι αφορά τα EBITDA αυτά γύρισαν σε κέρδη 3,477 εκατ. ευρώ από ζημιές 64 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το πρώτο τρίμηνο του 2014, αγγίζοντας τα 32,845 εκατ. ευρώ από 32,931 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση, στο τρίμηνο κατεγράφη αύξηση της αξίας των πωλήσεων ιχθύων κατά 3,8% με τη μέση τιμή πώλησης ανά κιλό να διαμορφώνεται στα 5,23 ευρώ (αύξηση 3,4%). Συνολικά οι πωλήσεις των ιχθύων έφθασαν τα 28,6 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 27,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Επίσης σημαντική ήταν η αύξηση των πωλήσεων γόνου σε τρίτους (+57,6%) με αύξηση των πωλήσεων σε τεμάχια κατά 59% και μείωση της τιμής πώλησης κατά 5,6%.

Στις πωλήσεις τροφών κατεγράφη μείωση κατά 68% που οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων τροφών της θυγατρικής Περσεύς σε τρίτους παραγωγούς εκτός ομίλου. Από το σύνολο των πωλήσεων του ομίλου τα 30 εκατ. ευρώ, ποσοστό 92%, αφορούν πωλήσεις βιολογικών προϊόντων (ιχθύων και γόνου) που παράγονται στις μονάδες του ομίλου και σε τρίτους παραγωγούς, τα 1,2 εκατ. ευρώ -ποσοστό 3,5%- από πωλήσεις ιχθυοτροφών και τα 1,4 εκατ. ευρώ, ποσοστό 4,4%, πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι στην έκθεση επισκόπησης α’ τριμήνου, η ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια επισημαίνει την άρνηση της Σελόντα και των θυγατρικών της που φορολογούνται στην Ελλάδα -εξαιρείται η Περσεύς- να αποδεχθεί τον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις χρήσεις 2011-2012 και 2013.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter