Ειδήσεις
Home / Top Slider / Σελόντα: Αναβλήθηκε η γενική συνέλευση – Πρόεδρος του Δ.Σ. ο Αθ. Σκορδάς

Σελόντα: Αναβλήθηκε η γενική συνέλευση – Πρόεδρος του Δ.Σ. ο Αθ. Σκορδάς

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα στις 2 μ.μ. έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Σελόντα, για τις 3 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες,  αίτημα για αναβολή της συνέλευσης υπέβαλλε μερίδα μετόχων, η οποία δεν επιθυμεί την μεταβολή του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου, την οποία καλείται να εγκρίνει η συνέλευση. Επισημαίνεται ότι μεταξύ της προηγούμενης και της σημερινής διοίκησης της εταιρείας (πιστώτριες τράπεζες), υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν σε ποια “χέρια” θα περάσει η εταιρεία και κατ’ επέκταση το μέλλον αυτής.

Η αντιπαράθεση αυτή οδήγησε στην παραίτηση από το διοικητικό συμβούλιο και τη θέση του αντιπροέδρου τον κ. Γιάννη Στεφανή, ιδρυτή της Σελόντα, ενώ έντονες πιέσεις ασκούνται και στον κ. Γιάννη Ανδριανόπουλο, προκειμένου να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς ανήκει στην προηγούμενη διοικητική ομάδα.

Εν τω μεταξύ και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν χθες από την εταιρεία, ο κ. Αθανάσιος Σκορδάς είναι πλέον ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της  Σελόντα, μετά την παραίτηση από τη θέση αυτή του κ. Γεωργίου Αντύπα. Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

1. Αθανάσιος Σκορδάς Πρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Ιωάννης Ανδριανόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
3. Παναγιώτης Αλλαγιάννης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Αδαμαντίνη Λάζαρη  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Μιχαήλ Κόκκινος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Το ΔΣ αποφάσισε την διατήρηση όλων των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας όπως αυτά ορίζονται στο από 01.10.2014 πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου λήγει εντός του α’ εξαμήνου του έτους 2019.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter