Ειδήσεις
Home / Logistics / ΣΒΒΕ: Προγράμματα κατάρτισης σε εμπόριο και logistics

ΣΒΒΕ: Προγράμματα κατάρτισης σε εμπόριο και logistics

Αιτήσεις για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που αφορά ανέργους ηλικίας 18-24 ετών, δέχεται ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics και εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και προσόντων θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα 3 ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αμβλύνει το πρόβλημα στην αγορά εργασίας των περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου (δηλ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου) που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις συγκεκριμένες περιφέρειες. Στόχος είναι η απορρόφηση των ανέργων από μεταποιητικές επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα, οι οποίες επιθυμούν να εντάξουν τα προϊόντα τα οποία παράγουν σε εγχώρια και διεθνή δίκτυα διανομής.

Η κατάρτιση των ωφελούμενων θα έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση, και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις. Δικαιούχοι είναι άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών, που είναι άνεργοι και κατοικούν στις τέσσερις περιφέρειες του προγράμματος.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε και γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στο διαδίκτυο: www.sbbe-edu.gr.

Τι αφορά η κατάρτιση
Η θεματολογία για την κατάρτιση στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics περιλαμβάνει: Business Logistics Management, Customer Service, Διαχείριση αποθεμάτων, Χειρισμός υλικών, Παραγγελιοληψία και προώθηση παραγγελιών, Υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service, Αγορές – Προμήθειες, Διαχείριση επιστροφών, Οργάνωση αποθήκης, Αποθήκευση, Διανομές, Συσκευασία, Supply Chain Management, Σύστημα διαχείρισης αναγκών, Αξιολόγηση προμηθευτών, Κωδικοποίηση προϊόντων και πρώτων υλών.

Η θεματολογία για την κατάρτιση στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων περιλαμβάνει: Εκπόνηση προϊοντικών ερευνών αγοράς σε χώρες στόχους, Προγράμματα branding και re-branding, Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας και ετικέτας, Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων International Marketing, Προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων, μεμονωμένων επιχειρήσεων, Διοργάνωση ημερίδων παρουσίασης προϊόντων, Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων, Συμμετοχή σε κλαδικές επιχειρηματικές αποστολές, σε e-partenariat, Διαδικασίες πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων. (π.χ. απόκτηση σήματος CE κ.λπ.), Εξαγωγικές πιστώσεις κ.λπ.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter