Ειδήσεις
Home / Οικονομια / Πώς μπορείτε να αντλήσετε επιχορήγηση από 200.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ

Πώς μπορείτε να αντλήσετε επιχορήγηση από 200.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του για τη δυνατότητα που έχουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Business Innovation Greece.
Το πρόγραμμα Business Innovation Greece είναι μέρος των ΕΕΑ & Norway Grants (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ή ΕΟΧ), 2014-2021 και προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας, με απώτερο σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον ΕΟΧ και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ 15 χωρών της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και των Δωρητριών Χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία).
Το πρόγραμμα στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων που θα αυξήσουν την  ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων και θα φέρουν περισσότερη καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει:
  • Χρηματοδότηση (μη επιστρεπτέα κονδύλια) για τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα.
  • Ευκαιρίες συνεργασίας – πρόσβαση σε νέα τεχνογνωσία και Σύγχρονη τεχνολογία.
  • Δικτύωση και σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building).
  • Απλοποιημένη διαδικασία αίτησης και επιλογή των έργων για χρηματοδότηση μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και διαγωνισμού.
Υπεύθυνος διαχειριστής προγράμματος είναι ο οργανισμός Innovation Norway, ο οποίος λειτουργεί χωρίς κανέναν ελληνικό ενδιάμεσο φορέα.
Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, καθώς αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της αποδοτικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για επιχορήγηση από 200.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και για μικρότερα ποσά, από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ ανά έργο. Να σημειωθεί ότι μόνο μια αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί να κατατεθεί από κάθε επιχείρηση σε κάθε δημόσια πρόσκληση.
Κατά κανόνα, μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση περίπου ίση με το 50% του συνολικού κόστους υλοποίησης του έργου, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση θα λάβει μικρότερη χρηματοδότηση. Το ύψος της χρηματοδότησης προσδιορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του έργου και την τοποθεσία του στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα προσφέρει χρηματοδότηση σε συμφωνία με τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία (GBER*). Ο Innovation Norway θα καθορίσει το τελικό ποσοστό επιχορήγησης λαμβάνοντας επίσης υπόψη παράγοντες όπως η οικονομική απόδοση της επιχείρησης, η κερδοφορία του έργου και των αποτελεσμάτων του, καθώς και τον βαθμό αναγκαιότητας της επιχορήγησης ώστε να υλοποιηθεί το έργο. Ως εκ τούτου, το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης και ποσό επιχορήγησης θα υπολογίζονται κατά περίπτωση και δεν είναι προκαθορισμένα.
Οι τομείς που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, είναι οι εξής:
1. Πράσινη Καινοτομία στη βιομηχανία – «Μείωση και επαναχρησιμοποίηση»
2. Γαλάζια Ανάπτυξη
3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το συνημμένο αρχείο και να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation
e-mail επικοινωνίας: GR.innovation@innovationnorway.no
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter