Ειδήσεις
Home / Top Slider / Νηρέας: Ιστορικό υψηλό EBITDA και εκτίναξη κερδοφορίας

Νηρέας: Ιστορικό υψηλό EBITDA και εκτίναξη κερδοφορίας

Σημαντική άνοδο οικονομικών αποτελεσμάτων ανακοίνωσε ο όμιλος Νηρέα για το 2017, λίγο πριν από την επίσημη ανακοίνωση για την μεταβίβασή του στο Amerra Capital.

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε € 206,7 εκ. έναντι € 195,8 εκ. του 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6%. Όπως αναφέρεται από την εταιρεία, η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων δράσεων στις χώρες όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται.

Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αντιστοιχούν στο 90,6% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου. Η εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύθηκε το 2017 κατά € 7,1 εκ. ήτοι 4,6% έναντι του 2016 και ανήλθε σε € 163,2 εκ.

Το ιστορικά υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων ψαριών επιτεύχθηκε λόγω της σημαντικής αύξησης των ποσοτήτων πώλησης οι οποίες έφτασαν, σε ισοδύναμο πρώτης ύλης ψαριών, στους 34,6 χιλ. τόνους έναντι 31,9 χιλ. τόνους το 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 8,6%.

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε € 30,1 εκ. από € 27,3 εκ. το 2016, αύξηση κατά 10,3%, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας του ομίλου. Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης και στη μείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών τα οποία υπερκάλυψαν την αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης.

Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε € 42,2 εκ. έναντι € 22,4 εκ. το 2016 κυρίως λόγω αυξημένων αποθεμάτων στις 31/12/2017 καθώς η εξέλιξη της ανάπτυξης της βιομάζας ψαριών κατά τη διάρκεια της χρήσης σημείωσε σημαντική βελτίωση φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 35 χιλ. τόνων.

Κερδοφορία

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του 2017 ανήλθαν σε κέρδη € 23,3 εκ., σημειώνοντας σημαντική βελτίωση έναντι των κερδών του 2016 ύψους € 7,9 εκ ή αύξηση κατά 196,6%.

Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα της χρήσης ανήλθαν σε κέρδη € 23,4 εκ. Έναντι κερδών € 10,9 εκ. το 2016 ή αύξηση κατά 113,9%.

Σημαντική ήταν η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών το 2017, οι οποίες ανήλθαν σε € 20,1 εκ. σε σύγκριση με € 4,8 εκ. το 2016.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε € 10,3 εκ. έναντι € 6,6 εκ. το 2016, συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο που αφορά στη συγκέντρωση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων καθώς και στις προγραμματισμένες επενδύσεις μείωσης του κόστους.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt) , προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα € 161,3 εκ. έναντι € 171,6 εκ. στις 31/12/2016 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά € 10,3 εκ.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα € 146,2 εκ. έναντι € 154,7 εκ. το 2016.

To 2017 έγινε μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου και καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου οι τόκοι των δανείων. Τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε € 156,1 εκ. στις 31/12/2017.

Ο κ. Αντώνης Χαχλάκης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Νηρέα, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς το 2017 ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά αφού ξεπεράσαμε τους ήδη υψηλούς στόχους που είχαμε θέσει στον προϋπολογισμό του ομίλου, σημειώνοντας τις υψηλότερες ποσότητες και αξίες πωλήσεων και ποσότητες παραγωγής ψαριών ενώ ταυτόχρονα, όσον αφορά στην κερδοφορία μας, το λειτουργικό EBITDA ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 30 εκ ευρώ.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης μας οδήγησαν σε υψηλή ρευστότητα και έτσι αφενός εξυπηρετήσαμε πλήρως το δανεισμό μας (καταβολή όλων των τόκων), αποπληρώνοντας παράλληλα μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου και αφετέρου υλοποιήσαμε το φιλόδοξο επενδυτικό μας πρόγραμμα που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής μας δυνατότητας καθώς και τη μείωση του συνολικού κόστους.

Έχουμε την πεποίθηση ότι η δυναμική πορεία της ΝΗΡΕΥΣ σε συνδυασμό με την πιθανή έλευση νέου επενδυτή και την αναμενόμενη δημιουργία ενός μεγάλου εταιρικού σχήματος θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή ανάπτυξης στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, τον μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο τροφίμων της χώρας.»

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin