Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Νηρέας: Μετάθεση πληρωμών δόσης και τόκων του ΜΟΔ

Νηρέας: Μετάθεση πληρωμών δόσης και τόκων του ΜΟΔ

Την μετάθεση των πληρωμών της δόσης του ομολογιακού αλλά και των τόκων που είναι καταβλητέοι στις 31/3 για τις 13/7 αποφάσισε μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση ομολογιούχων της Νηρεύς.

Ειδικότερα, η Νηρεύς ΑΕ ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων που πραγματοποιήθηκε στις 26.03.2015, εγκρίθηκε η χρονική μετάθεση αποπληρωμής της δόσης και των τόκων που είναι καταβλητέα στις 31 Mαρτίου 2015 για τις 13 Ιουλίου 2015.

Παράλληλα, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό ISIN GRC234107781 και με ημερομηνία έκδοσης 12.07.2007, και σύμφωνα με το Κανονισμό του Χρηματιστηρίου (παράγραφος 4.2.ε):

Για το συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του Δανείου, το επιτόκιο που θα ισχύει για τη περίοδο από 31.03.2015 μέχρι και 12.07.2015 αναθεωρήθηκε και ανέρχεται σε 5,030% (επιτόκιο Euribor 0,030%, υπολογισμένο με την μέθοδο της απλής γραμμικής παρεμβολής, συν περιθώριο 5%).

Τι έγινε στη γενική συνέλευση των ομολογιούχων

Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10, εκδόσεως της εταιρείας “ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε”, ανακοινώνει ότι στη Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 26.03.2015, ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής (1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου), παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 5 Ομολογιούχοι, εκπροσωπούντες 1.355.673 ομολογίες, σε σύνολο 1.794.284 ομολογιών, ήτοι ποσοστό συμμετοχής 75,5551% επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ανωτέρω δανείου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναλυτικά είναι:

Θέμα 1o: Εγκρίθηκε η περαιτέρω χρονική μετάθεση αποπληρωμής της δόσης που είναι καταβλητέα στις 31/03/2015 και των τόκων που είναι καταβλητέοι στις 31/03/2015 για τις 13/07/2015.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.355.673

Ποσοστό συμμετοχής επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου/υπολοίπου του δανείου: 75,5551%

Αριθμός ψήφων
υπέρ: 1.348.123, χρονική μετάθεση για την 13/07/2015
κατά: 7.550
αποχή: 0

Ποσοστό ψήφων ομολογιών υπέρ 75,13%, κατά: 0.42%, αποχή: 0%.

Θέμα 2o: Αποφασίστηκε η μη άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας του Δανείου έως 13/07/2015.

Ποσοστό συμμετοχής επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου/υπολοίπου του δανείου: 75,5551%

Αριθμός ψήφων
υπέρ: 1.348.123
κατά: 7.550
αποχή: 0

Ποσοστό ψήφων ομολογιών υπέρ 75,13%, κατά: 0.42%, αποχή: 0%.

Θέμα 3o : Οι ομολογιούχοι ενημερώθηκαν (μετά την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης της εκδότριας “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε” που προηγήθηκε της Συνέλευσης) ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρίας με συμμετοχή όλων των κύριων ελληνικών τραπεζών. Ενημερώθηκαν επίσης ότι απότοκος της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας, η οποία αναμένεται να ενδυναμώσει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας και να στηρίξει τη βιωσιμότητα και επιχειρηματική της ανταγωνιστικότητα, πιθανόν να είναι και η τροποποίηση των βασικών όρων του εδώ ΜΟΔ, έκδοσης της “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Ακολούθησε συζήτηση”.

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin