Ειδήσεις
Home / Top Slider / Μύλοι Λούλη: Αύξηση αποτελεσμάτων – Οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ

Μύλοι Λούλη: Αύξηση αποτελεσμάτων – Οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ

Άνοδο οικονομικών μεγεθών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, πέτυχε η αλευροβιομηχανία Μύλοι Λούλη. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας, που ανακοινώθηκαν χθες Τρίτη στο Χρηματιστήριο, το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου ενισχύθηκαν 7,94%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν, στα 54,52 εκατ. ευρώ, ενώ της μητρικής κατέγραψαν άνοδο 3,05% αγγίζοντας τα 48,01 εκατ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για το σύνολο της χρήσης κάνουν λόγο για συνολικές πωλήσεις 104 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και  92 εκατ. ευρώ στη μητρική, τα Κέρδη προ Φόρων στα 2,3 εκ. και  2,5 εκ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ το EBITDA εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το 9%-9,5% των πωλήσεων.
Ανά κύριο τομέα δραστηριότητας, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση στις πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Καταναλωτικά Προϊόντα Αλευρόμυλου & Μείγματα Αρτοποιίας & Ζαχ/κής», καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν στους 14,3 χιλ. τόνους, ενώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο βρίσκονταν στους 8,6 χιλ. τόνους. Η αύξηση αυτή επηρέασε αντίστοιχα και τις πωλήσεις της κατηγορίας, καθώς εμφάνισαν σημαντική αύξηση κατά 59,37% στο πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Αντιθέτως οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου» στον όμιλο, μετά και την έναρξη λειτουργίας παραγωγής του νέου αλευρόμυλου στην Βουλγαρία στις αρχές του 2020, άγγιξαν τους 114 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,12%, ενώ αντίστοιχα οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου» της μητρικής μειώθηκαν κατά 9,63% στους 104 χιλ. τόνους. Αποτέλεσμα οι πωλήσεις της κατηγορίας στον όμιλο και στην εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 39,01 εκατ. ευρώ και 36,29 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, παρουσιάζοντας μείωση 3,65% και 10,80% αντίστοιχα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ενώ οι πωλήσεις της κατηγορίας «Μείγματα & Α’ Ύλες για την Αρτοποιία & Ζαχ/κή», προς τρίτους μειώθηκαν 5,85% στα 3,86 εκατ. ευρώ.
Παρά την καλή του τοποθέτηση το πρώτο εξάμηνο, κυρίως στο κομμάτι της λιανικής – σούπερ μάρκετ, ο όμιλος κρατά “μικρό καλάθι” για το μέλλον. Όπως σημειώνει στις οικονομικές καταστάσεις το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας στις δραστηριότητες του ομίλου την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης.
Ενώ η πιθανότητα υιοθέτησης νέων αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις του, μειώνοντας τον κύκλο εργασιών, περιορίζοντας προσωρινά τη δυνατότητα είσπραξης των απαιτήσεων και επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα. Ειδικότερα αναμένεται να ενταθούν οι αρνητικές επιδράσεις, κυρίως στις κατηγορίες εσόδων από «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου» και «Μείγματα & Α’ Ύλες για την Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική» καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας στην παγκόσμια ανάπτυξη και στην οικονομία της Ελλάδας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, αναμένεται να είναι σημαντική.
Σε ότι αφορά τα EBITDA αυτά σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν στα 5,15 εκατ. ευρώ και στα 4,84 εκατ. Ευρώ στη μητρική, αυξημένα κατά 3,93% και 6,26% αντίστοιχα. Τα Καθαρά Κέρδη στον Όμιλο υποχώρησαν στα 0,95 εκατ. ευρώ από 1,03 εκατ. ευρώ και της μητρικής σε 1,12 εκατ. ευρώ από 1,06 εκατ. ευρώ.
Την 30η Ιουνίου ο συνολικός καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 39,18 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,08% και της μητρικής σε 30,08 εκατ. ευρώ (+5,71%). Τα δε Χρηματοοικονομικά έξοδα σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 1,35 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,02% και της μητρικής σε 1,15 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 23,76% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Στις 13 Ιουλίου η μητρική προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους 6 εκ. με στόχο την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Το δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank ΑΕ.
Στις 31 Ιουλίου και σε εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 30 Ιουλίου 2020, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου, 34 εκ. με συντονίστρια και διαχειρίστρια τράπεζα την Τράπεζα Eurobank ΑΕ . Επίσης στις 26 Αυγούστου προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους 6 εκατ. ευρώ με στόχο την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Το δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Alpha Τράπεζα ΑΕ.
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter