Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Κρητών Άρτος: Την αγορά ιδίων μετοχών αποφάσισε η ΓΣ

Κρητών Άρτος: Την αγορά ιδίων μετοχών αποφάσισε η ΓΣ

Την αγορά ιδίων μετοχών όπου δεν θα υπερβαίνει τις 250.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,70% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Κρητών Άρτος.

Στην  ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται:

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κρητών Άρτος στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, παρευρέθησαν αυτοπροσώπως οχτώ μέτοχοι και άλλοι δεκαεπτά νομίμως εκπροσωπούμενοι με παροχή εξουσιοδότησης, εκπροσωπώντας 3.766.228 μετοχές (επί συνόλου 5.321.350 μετοχών), με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 70,80% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ:

Για τα θέματα 1ο & 2ο: Υποβλήθηκαν στους παριστάμενους οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως του 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) συνοδευόμενες με την επ’ αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, όπου εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Για το θέμα 3ο: Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2016,.

Για το θέμα 4ο: Η Γ.Σ. εξέλεξε την «Διεθνή Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ» για την εταιρική χρήση 2017 και όρισε ως Τακτικό ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Βαρλάμη του Ηρακλή, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 10261 και ως Αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Κωτσαλά Τριαντάφυλλο του Δημητρίου, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 21361. Η αμοιβή της εταιρείας «Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ» δεν θα ξεπεράσει το ποσό που κατέβαλε η εταιρεία και για την χρήση του 2016.

Για το θέμα 5ο: Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. ορίζονται ως μέγιστες στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€) στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το θέμα 6ο: Απόφαση για αγορά Ιδίων Μετοχών όπου δεν θα υπερβαίνει τις 250.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,70% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και με τιμή που θα κυμαίνεται στα όρια ως ελάχιστο αυτό της τιμής των 0,30€ και ως μέγιστη τιμή αυτή της ονομαστικής δηλαδή 0,50€. Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2017 και καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτήν της 31ης Αυγούστου 2018.

Τέλος, έγινε ενημέρωση για σχετικές εξελίξεις προς τους μετόχους και η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε.

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+