Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Κανάκης: Ανοδικά κινήθηκαν κέρδη και πωλήσεις

Κανάκης: Ανοδικά κινήθηκαν κέρδη και πωλήσεις

Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα σημείωσε η εταιρεία ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας Στέλιος Κανάκης κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, καθώς:

• Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε από τα 8,6 στα 9,14 εκατ. ευρώ (+6,3%)
• Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων βελτιώθηκαν από το 1,27 στο 1,33 εκατ. ευρώ.
• Το καθαρό αποτέλεσμα διευρύνθηκε από τα 857 στα 921 χιλ. ευρώ (+7,5%).
• Οι θετικές ταμειακές ροές είχαν ως αποτέλεσμα τα διαθέσιμα να αυξηθούν στα 8,38 εκατ. ευρώ, την ώρα που οι τραπεζικές υποχρεώσεις ήταν μηδενικές.
• Στις 30 Ιουνίου του 2017, τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στα 19,347 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας την εκτιμώμενη πορεία του δευτέρου φετινού εξαμήνου, η διοίκηση της εισηγμένης σημείωσε:

Α. Οι πωλήσεις της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του έτους διαχρονικά και με βάση την σχετική ιστορικότητα καλύπτουν το 47% περίπου του ετησίου κύκλου εργασιών, καθώς το 53% του κύκλου εργασιών της εταιρείας πραγματοποιείται στην διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου κάθε χρήσεως, με αποτέλεσμα και τα κέρδη του δευτέρου εξαμήνου να είναι μεγαλύτερα του πρώτου εξαμήνου. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει κάποιο γεγονός, το οποίο να οδηγεί σε διαφορετική εκτίμηση σχετικά και με την τρέχουσα χρήση 2017, καθώς το δεύτερο εξάμηνο είναι παραδοσιακά το εξάμηνο αιχμής.

Β. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια για ανάπτυξη των εξαγωγών στις βαλκανικές χώρες η οποία αποτυπώνεται σε πωλήσεις ύψους 447 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 εκτιμάται από την εταιρεία ότι θα αντισταθμίσει σε ένα περιορισμένο πάντως βαθμό την όποια τυχόν μείωση της ζήτησης στο εσωτερικό της χώρας.

Γ. Το μικτό περιθώριο κέρδους εκτιμάται ότι και κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2017 θα παραμείνει στα ίδια σχεδόν επίπεδα με αυτό του α’ εξαμήνου 2017, με τάση μείωσης του κατά μία ποσοστιαία μονάδα λόγω των αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών.

Δ. Η εταιρεία έχοντας διασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την επάρκεια ως προς την προμήθεια των διανεμομένων ειδών, προσδοκά ότι θ’ αντισταθμίσει τις απώλειες που θα αντιμετωπίσει στην εγχώρια αγορά, μέσω της διεκδίκησης μεριδίων αγοράς από ανταγωνιστές της με πιο αδύναμη χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Ε. Η διάρκεια και η τυχόν ελάφρυνση των επιβληθέντων κεφαλαιακών περιορισμών και ελέγχων θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην κατεύθυνση του περιορισμού ή της επαύξησης των αρνητικών συνεπειών, ιδίως στον τομέα της καταναλωτικής ζήτησης.

Εν κατακλείδι, λόγω των ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών που επικρατούν στην εγχώρια αγορά και οικονομία, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια και αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, έντονη έλλειψη ρευστότητας, μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, επαύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων και διατήρηση των περιορισμών και ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και την διενέργεια συναλλαγών, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι ενδέχεται να επηρεασθούν οι δραστηριότητες αυτής κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσα χρήσεως, αλλά σε κάθε περίπτωση η εν λόγω επίδραση και επιρροή αναμένεται να είναι περιορισμένη, λόγω των ιδιαίτερων στοιχείων και χαρακτηριστικών της εταιρείας που αναφέρθηκαν ανωτέρω (π.χ. εξαιρετική χρηματοοικονομική διάρθρωση, δυνατότητα απρόσκοπτης προμήθειας προϊόντων, δημιουργία ισχυρού εμπορικού ονόματος, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπορία προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα και την ικανοποίηση των αναγκών και των πλέον απαιτητικών πελατών), στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν ουσιωδώς την εταιρεία από το σύνολο των ανταγωνιστών της που δραστηριοποιούνται στον σχετικό κλάδο.

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+