Ειδήσεις
Home / Top Slider / illycaffè: Αύξηση εσόδων 17,4% -Ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες

illycaffè: Αύξηση εσόδων 17,4% -Ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες

 

  • Ενοποιημένα έσοδα ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, αύξηση +17,4% σε σύγκριση με το 2020 και αντίστοιχο με εκείνο του 2019
  • EBITDA ύψους 61,6 εκατ. ευρώ, αύξηση +16,7% σε σύγκριση με το 2020, αλλά κάτω από τα επίπεδα πριν την πανδημία (-11,4% σε σύγκριση με το 2019)
  • EBIT ύψους 20,7 εκατ. ευρώ
  • Καθαρά κέρδη 11,9 εκατ. ευρώ
  • Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση έχει βελτιωθεί χάρη στη δημιουργία σημαντικών ταμειακών διαθέσιμων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της illycaffè S.p.A. ενέκρινε τον ενοποιημένο οικονομικό απολογισμό για το 2021,[1] στον οποίο τα έσοδα αυξήθηκαν σε σχέση με το 2020 και επανήλθαν στα επίπεδα του 2019, ενώ τα κέρδη βελτιώθηκαν σε σχέση με το 2020, παραμένοντας ωστόσο κάτω από τα προ της πανδημίας επίπεδα.

Παρά τη συνεχιζόμενη κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, τα ενοποιημένα έσοδα για το 2021 ανήλθαν σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,4% σε σύγκριση με το 2020, γεγονός που οφείλεται στη σταδιακή ανάκαμψη της κατανάλωσης εκτός σπιτιού και στα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τα κανάλια Home (ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο σύγχρονο εμπόριο).

Η Ιταλία σημείωςε αύξηση των εσόδων κατά 16,7% σε σύγκριση με το 2020 και αύξηση 2,4% σε σχέση με το 2019, χάρη στη σταθερή ανάκαμψη του τομέα Ho.Re.Ca. και τη συνεχή ανάπτυξη των καναλιών Home (ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο σύγχρονο εμπόριο).

Η περιοχή EMEA (εκτός της Ιταλίας) σημείωσε αύξηση 10,1% σε σύγκριση με το 2020, χάρη στις θετικές τάσεις στις κύριες αγορές αναφοράς (ιδίως στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία και στην Ελλάδα).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επλήγησαν έντονα από την πανδημία το 2020, σημείωσαν αύξηση 38,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία οφείλεται σε όλα τα κύρια κανάλια διανομής.

Η ασιατική αγορά, η οποία αυξήθηκε κατά 17,8% σε σύγκριση με το 2020, επωφελήθηκε από τις εξαιρετικές επιδόσεις στην Κίνα και στη Νότια Κορέα, ιδίως στα διαδικτυακά κανάλια.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 61,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,7% σε σχέση με το 2020, αλλά μειωμένα κατά 11,4% σε σχέση με το 2019. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 12,3% των συνολικών εσόδων, περίπου ίδιο με το 2020 (12,4%), αλλά μικρότερο από το 2019 (13,9%).

Το EBIT αυξήθηκε επίσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (+42,1%), λόγω της αύξησης του όγκου και των χαμηλότερων αποσβέσεων –20,7 εκατ. ευρώ, μείωση κατά 33,5% σε σχέση με το 2019– αντιπροσωπεύοντας μικρότερο ποσοστό των καθαρών εσόδων.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 104,7% σε σχέση με το 2020, ανάλογη με τη βελτίωση των λειτουργικών κερδών, ωστόσο, παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 (-28,8%).

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση βελτιώθηκε κατά 9,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε σε 123,5 εκατ. ευρώ.

Οι προοπτικές για το μέλλον παραμένουν σύνθετες και αβέβαιες λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, της ανθεκτικής πανδημίας, των αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου καφέ, καθώς και των υλικοτεχνικών δαπανών.

«Τα αποτελέσματα για το 2021, τα οποία επανήλθαν στα επίπεδα του κύκλου εργασιών πριν από την πανδημία και η βελτίωση της κερδοφορίας, αποτελούν ένα σταθερό σημείο εκκίνησης για το τρέχον έτος, του οποίου το μακροοικονομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, σχολίασε η Cristina Scocchia, Διευθύνουσα Σύμβουλος της illycaffè – Το 2022 θα επικεντρωθούμε στην κερδοφόρα ανάπτυξη, με γνώμονα τις σαφείς στρατηγικές επιλογές και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, με στόχο να αμβλύνουμε, στο μέτρο του δυνατού, τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι εξωγενείς παράγοντες. Θα εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στη διαφοροποίηση της μάρκας illy, η οποία ανέκαθεν συνδεόταν με την ανώτερη και τη βιώσιμη ποιότητα».

Μέσα  στον τελευταίο χρόνο, η illycaffè, η πρώτη Ιταλική εταιρία που απέσπασε την πιστοποίηση B Corp (Benefit Corporation) ως μία αναγνώριση των υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων, της διαφάνειας και της υπευθυνότητας με τις οποίες λειτουργεί, έχει ενδυναμώσει τις περιβαλλοντικές πολιτικές με στόχο να μειώσει τον αντίκτυπο στο οικοσύστημα ξεκινώντας από τις φυτείες καφέ, μέσα από την υιοθέτηση και την προώθηση βιώσιμων και υπέυθυνων πρακτικών και τεχνογνωσίας.

[1] Η χρηματοοικονομική κατάσταση της 31 Δεκεμβρίου 2021 συντάχθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΔΠΧΑ.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter