Ειδήσεις
Home / Top Slider / IDEAL Holdings: Αύξηση μεγαλύτερη από 100% στα proforma κέρδη

IDEAL Holdings: Αύξηση μεγαλύτερη από 100% στα proforma κέρδη

 

  • Αύξηση των Εσόδων κατά 68% στα €24,1 εκατ., σε σύγκριση με €14,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 122% στα €5,1 εκατ., έναντι €2,3 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2021
  • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 106% στα € 3,1 εκατ. έναντι €1,5 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2021
  • Αύξηση των Κερδών ανά μετοχή κατά 106% στα €0,099 έναντι €0,048 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2021

 

Η εταιρεία IDEAL HoldingsΕταιρεία», RIC: IDEr.AT, Bloomberg: INTEK GA) ανακοινώνει τα Proforma Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Α’ τριμήνου 2022.

Το 2021 αποτέλεσε την χρονιά δημιουργίας της νέας IDEAL Holdings με την εισφορά των μετοχών των εταιριών στις οποίες συμμετέχει. Η Εταιρεία έχει ενσωματώσει πλήρως όλες τις εταιρείες στις οποίες συμμετείχε κατά 100% την 31 Μαρτίου 2022 και τα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη τους έχουν ως εξής:

 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ A’ τριμήνου 2022

Ποσά σε χιλ. €

(εκτός από Κέρδη ανά μετοχή)

Α΄ τρίμηνο

2022

Α΄ τρίμηνο

2021

Δ %
Κύκλος Εργασιών 24.129 14.346 68%
EBITDA 5.086 2.291 122%
Κέρδη προ Φόρων 4.500 1.939 132%
Καθαρά Κέρδη 3.116 1.511 106%
Κέρδη ανά Μετοχή 0,099 0,048 106%

 

Σε σύγκριση με το Α΄ τρίμηνο 2021 σε ενοποιημένη βάση:

Ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €24,129 εκατ. έναντι €14,346 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 68%. Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings έχουν όλες αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους έναντι του Α’ τριμήνου 2021 σε ποσοστά που ανέρχονται από 29% (Adacom)  έως 143% (Three Cents).

Τα Κέρδη προ Φόρων τόκων  και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €5,086 εκατ. έναντι €2,291 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 122%. Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings έχουν όλες αυξήσει το EBITDA τους έναντι του Α’ τριμήνου 2021 σε ποσοστά που ανέρχονται από 126% (Astir Vitogiannis)  έως 343% (Three Cents).

Τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €3,116 εκατ. έναντι €1,511 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 106%. Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings έχουν όλες αυξήσει το καθαρά κέρδη τους έναντι του Α’ τριμήνου 2021 σε ποσοστά που ανέρχονται από 115% (Astir Vitogiannis) έως 200% (Three Cents).

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,099 έναντι €0,048 το Α΄ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 106%.

 

Εξαγορές που ανακοινώθηκαν το 2022

Η IDEAL Holdings  προχώρησε τον Απρίλιο 2022 σε  δύο επιπλέον επενδύσεις: (i) την εξαγορά του 74,99% της Coleus Packaging μέσω της Astir Vitogiannis και (ii) την εξαγορά του 100% της Netbull μέσω της Adacom.

Η Coleus Packaging (pty) Limited είχε το Α’ τρίμηνο 2022 Κύκλο Εργασιών ZAR 163,223 εκατ. (€9,78 εκατ.) και EBITDA ZAR 25,862 εκατ. (€1,548 εκατ.), με ισοτιμία 1 EUR ίσο με 16,7 ZAR.

Η Netbull είχε το Α΄ τρίμηνο 2022 Κύκλο Εργασιών €0,9 εκατ. και EBITDA €0,2 εκατ.

Τα αποτελέσματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της IDEAL Holdings για το Α΄ τρίμηνο του 2022. Αν είχαν συμπεριληφθεί, τότε ο κύκλος Εργασιών θα ανέρχονταν σε €34,8 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων τόκων  και αποσβέσεων (EBITDA) θα ανέρχονταν σε €6,85 εκατ.

Οι νέες εξαγορές θα συμπεριληφθούν στα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2022 με την ολοκλήρωση των σχετικών οικονομικών συναλλαγών.

 

Προοπτικές για το 2022

Το 2022 εξελίσσεται σε ένα δύσκολο έτος για την παγκόσμια οικονομία και οπωσδήποτε και για την ελληνική. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και ανατιμήσεις σε πολλές από τις πρώτες ύλες και συνεχίζει να διαταράσσει την εφοδιαστική αλυσίδα. Η αύξηση του πληθωρισμού, του ενεργειακού και του μεταφορικού κόστους αποτελούν συνεχιζόμενες προκλήσεις για την κερδοφορία των εταιρειών. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και η αναταραχή της παγκόσμιας οικονομίας δεν επιτρέπει την εύκολη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών για το 2022.

Το Α’ τρίμηνο του 2022 αλλά και το διάστημα μέχρι την δημοσίευση των Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Α’ τριμήνου, η IDEAL Holdings βασίστηκε στο αναπτυξιακό της πλάνο αλλά στις άμυνες που είχε δημιουργήσει για να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Α΄ Εξαμήνου 2022 θα είναι σε θέση να διατυπώσει σαφείς προβλέψεις για τα οικονομικά μεγέθη που αφορούν το σύνολο του 2022. Οι εξαγορές που έγιναν το 2022 μαζί με τις υπάρχουσες επενδύσεις, είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη το 2022 σε σύγκριση με το 2021.

«Είμαστε σίγουροι ότι οι πρόσφατες εξαγορές της Netbull και της Coleus Packaging μαζί με τις υπάρχουσες επενδύσεις και σε συνδυασμό με το αναπτυξιακό μας πλάνο, την τεχνογνωσία της ομάδας μας και την πειθαρχημένη επιχειρηματική μας προσέγγιση θα ενισχύσουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη το 2022 σε σύγκριση με το 2021 και θα μας βοηθήσουν να διαβούμε με επιτυχία μια δύσκολη περίοδο για την παγκόσμια και οπωσδήποτε και για την ελληνική οικονομία», δήλωσε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter