Ειδήσεις
Home / Οικονομια / Ενημερωτικό δελτίο για το franchise από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ενημερωτικό δελτίο για το franchise από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και καταναλωτών σε επίκαιρα θέματα ανταγωνισμού, εξέδωσε το 2ο κατά σειρά ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την αξιολόγηση των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) υπό το πρίσμα των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Το ενημερωτικό αυτό δελτίο περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, προς διευκόλυνση κυρίως της επιχειρηματικής κοινότητας (δικαιοπάροχων-προμηθευτών και δικαιοδόχων-μεταπωλητών). Αποσκοπεί ιδίως στην αποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στην συμβατότητα με το δίκαιο του ανταγωνισμού επιμέρους συμβατικών όρων που χρησιμοποιούνται συχνά σε συστήματα δικαιόχρησης, με βάση την πολυετή εμπειρία που έχει πλέον αποκτηθεί από σχετικές έρευνες και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ενωσιακό επίπεδο.

Το ενημερωτικό δελτίο για τις συμβάσεις δικαιόχρησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού: http://www.epant.gr/category.php?Lang=gr&id=11

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter