Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγχώνευση Σελόντα – Δίας

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγχώνευση Σελόντα – Δίας

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 619/2015 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την επιχείρηση Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ του ελέγχου της επιχείρησης Δίας ΑΒΕΕ, μέσω της απόκτησης του συνόλου του ενεργητικού και μέρους του παθητικού της τελευταίας, δυνάμει της από 30.4.2015 συμφωνία εξυγίανσης κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 όπως ισχύει).

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter