Ειδήσεις
Home / Οικονομια / Δημόσιος διαγωνισμός για την προώθηση προϊόντων ΠΟΠ Σαντορίνης

Δημόσιος διαγωνισμός για την προώθηση προϊόντων ΠΟΠ Σαντορίνης

Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων «Santowines» διενεργεί δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εκτελεστικού οργανισμού του Προγράμματος με τίτλο: «Δράσεις προώθησης καλαθιού προϊόντων ΠΟΠ Σαντορίνης σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς)-SANTORINI VOLCANIC TERROIR (SANTO-VOLCAN)».
Όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθήνας, που δημοσιεύει το τεύχος της διακήρυξης, ο προϋπολογισμό του έργου είναι 1.167.556 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό ή ένωση /κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή σε Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι 3 έτη και το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερομένους, από τα γραφεία της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων «SANTOWINES», Πύργος Σαντορίνης.
Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων «SANTOWINES», η οποία εδρεύει στον Πύργο Σαντορίνης, ως και Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 ώρα 15:00, όπου και αποσφραγίζονται κατά την ίδια ημέρα και ώρα. 
Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+