Ειδήσεις
Home / Top Slider / Coca Cola HBC: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 24% το 2017

Coca Cola HBC: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 24% το 2017

Βελτιωμένα μεγέθη εμφάνισε το 2017, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η Coca Cola HBC.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24% στα 426 εκατ. ευρώ από 343,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 449,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,7% σε σχέση με το 2016.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,9% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και κατά 4,9% σε δημοσιευμένη βάση.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20,0% σε €621,0 εκατ., ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,2%, ενώ τα έσοδα ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 3,6% συνολικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή €0,54 -μια αύξηση της τάξης του 23% σε σύγκριση με το μέρισμα του 2016.

Η καλή ισορροπία μεταξύ αύξησης όγκου πωλήσεων και βελτίωσης τιμών/μείγματος οδήγησε σε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 5,9% τo 2017. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε δημοσιευμένη βάση αυξήθηκαν κατά 4,9%.

Τα έσοδα ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν σε όλους τους τομείς όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3,6% συνολικά:

˗ επιτάχυνση τoυ ρυθμού αύξησης σε σχέση με το 2016, αντανακλώντας τις αυξήσεις τιμών στις αναδυόμενες αγορές καθώς και το καλύτερο μείγμα συσκευασίας και κατηγορίας

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,2%, με ανάπτυξη σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται

˗ συνεχιζόμενη θετική πορεία στις χώρες των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων αγορών, πλην της Νιγηρίας και της Ρωσίας, οι οποίες κατέγραψαν οριακά χαμηλότερο όγκο πωλήσεων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από προκλήσεις

˗ ανάπτυξη στην κατηγορία τόσο των ανθρακούχων αναψυκτικών όσο και των μη
ανθρακούχων

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20,0% σε €621,0 εκατ. Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 120 μονάδες βάσης, στο 9,5% και το λειτουργικό περιθώριο κέρδους κατά 90 μονάδες βάσης, στο 9,0%

˗ θετικά αποτελέσματα από τις πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων μας

˗ προσεκτική διαχείριση του κόστους πρώτων υλών και οριακά θετικός αντίκτυπος από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

˗ δαπάνες για ενέργειες μάρκετινγκ υψηλότερες κατά 10 μονάδες βάσης σε ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις, ως επένδυση για μελλοντική ανάπτυξη

˗ η λειτουργική μόχλευση οδήγησε σε μείωση κατά 30 μονάδες βάσης των συγκρίσιμων λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις.

Οι καθαρές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα €425,9 εκατ. καθώς η αύξηση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά €46 εκατ. των δαπανών για επένδυση σε ενσώματα πάγια στοιχεία που αναμένεται να δημιουργήσουν επιπρόσθετα έσοδα -όπως είχε προγραμματιστεί.

Coca Cola HBC: Αύξηση στα καθαρά κέρδη και τον όγκο πωλήσεων το 2017

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Είμαι ευτυχής που έχω αναλάβει μία εταιρεία με καλή απόδοση και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση. Το 2017 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για εμάς και είμαστε ευτυχείς με την επίτευξη ισχυρής ανάπτυξης σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, εσόδων και περιθωρίου κέρδους, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων μας για το 2020.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη χρονιά που διανύουμε, η οποία χαρακτηρίζεται από μία σειρά από ιδιαίτερα ισχυρές προϊοντικές καινοτομίες και από σημαντικές πρωτοβουλίες στην εμπορική μας στρατηγική. Υπάρχει καλή δυναμική στην εταιρεία και είμαστε αποφασισμένοι να χτίσουμε πάνω στην επιτυχία μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το 2018 θα είναι μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά.”

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+