Ειδήσεις
Home / Top Slider / Aύξηση ελληνικών εξαγωγών κατά 22% το επτάμηνο στη Βραζιλία

Aύξηση ελληνικών εξαγωγών κατά 22% το επτάμηνο στη Βραζιλία

Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη Βραζιλία, καταγράφει στην έκθσή του ο κ. Μάριος Μαθιουδάκης, Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α’, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το πρώτο επτάμηνο του 2019, οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 22% σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα, έναν χρόνο νωρίτερα. Ειδικότερα, η αξία των προαναφερθεισών εξαγωγών μας άγγιξε τα 95,5 εκ. ευρώ έναντι 78,4 εκ. το 2018.   Καθοριστικό ρόλο στην ανωτέρω αύξηση διαδραμάτισε η κατηγορία “Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα” (ορυκτά ἐλαια) της δασμολογικής κατηγορίας “271012” σε εξαψήφια ανάλυση, αφού έφτασε τα 77 εκατομμύρια ευρώ, έναντι  59 εκατομμυρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

Πλην της ανωτέρω κατηγορίας, αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρήθηκε στις εξής δασμολογικές κλάσεις: 844832 (μέρη και εξαρτήματα μηχανών για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία υφαντικών υλών, άνοδος 88%),  300490 (φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, αύξηση 100%), 821290  (μέρη από ξυράφια και μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, μέταλλα, +40%),  999000 (εμπιστευτικά προϊόντα, + 32%), 390210 (πολυπροπυλένιο σε αρχικές μορφές, +19,5%), “390320”  Συμπολυμερή του στυρολίου (+56,5%), 200570 (ελιές, παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένες, +54,3%).

Αναλυτικότερα, τα κυριότερα προϊόντα που κυριάρχησαν στις εξαγωγές μας το εν θέματι διάστημα προς τη Βραζιλία ήσαν τα εξής:

 

1) Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα (+32%).

2) Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία clinkers (-38%).

3) Εμπιστευτικά προϊόντα (+32%)

4) Μέρη και εξαρτήματα μηχανών για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία

υφαντικών υλών (+88%).

5) Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα (+

100%).

6)  Μέρη από ξυράφια και μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, από κοινά μέταλλα

(+40%).

7)  Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του (-51%).

8)  Μάρμαρο τραβερτίνη & αλάβαστρο και τεχνουργήματα από αυτές (-31%).

9)  Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό (-23%).

10) Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους

κινητήρες (-5,4)%).

11) Πολυπροπυλένιο σε αρχικές μορφές (+19,5%).

12) Συμπολυμερή του στυρολίου (+56,5%).

13) Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, χωρίς υπόθεμα, που έχουν υποστεί απλή

έλαση, με πάχος <= 0,2 (-38%).

14) Χρωστικά (pigments) συνθετικά οργανικά (+5,4%).

15) Ελιές, παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένες

(+54,3%).

 

Πίνακας 1: Οι κυριότερες  κατηγορίες ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στη Βραζιλία (σε ευρώ) το πρώτο επτάμηνο 2019 (σε εξαψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας)

 

εξαψήφιο  κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας

α’ επτάμηνο 2019 α΄επτάμηνο 2018 Ποσοστό μεταβολής                %
       Αξία % στο σύνολο      Αξία  % στο   σύνολο 2019/2018
“271012”  Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα: 77.439.000 81% 58.605.412 75% 32%
“252310”  Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία clinkers 2.882.502 3% 4.659.546 5,9% -38%
“999000” Εμπιστευτικά προιόντα 1.983.840 2% 1.499.822 1,9% 32%
844832”  Μέρη και εξαρτήματα μηχανών για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία υφαντικών υλών, εκτός από επενδύσεις 1.760.583 1,8% 934.229 1,2% 88%
300490”    Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς 1.286.367 1,3% 641.808 0,81% 100%
“821290”  Μέρη από ξυράφια και μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, 1.154.357 1,2% 822.650 1% 40%
“150910”  Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του,που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή φυσικών 1.009.784 1% 2.101.202 2,6% -51%
680221”  Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο και τεχνουργήματα από αυτές, απλώς λαξευμένα ή πριονισμένα 867.641 0,9% 1.258.253 1,6% -31%
“251990”  Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής φρυγμένη 633.057 0,66% 820.838 1% -23%
“840999”

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής

532.112 0,55% 562.495 0,72% -5,4%
“390210”  Πολυπροπυλένιο σε αρχικές μορφές 527.430 0,5% 441.188 0.6% 19,5%
“390320”  Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN) σε αρχικές μορφές 515.443 0,5% 329.347 0,4% 56%
“390769”  Άλλα 358.159 0,3% 0 0 100%
“760711”  Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, χωρίς υπόθεμα, που έχουν υποστεί απλή έλαση, με πάχος <= 0,2 327.502 0,3% 531.100 0,7% -38%
“320417”

Χρωστικά (pigments) συνθετικά οργανικά.

261.366 0,2 248.013 0,3% 5,4%
‘200570’  Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξύδι 254.846 0,26% 165.099 0,21% 54%
‘392030’

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο μη κυψελώδες

192.614 0.20% 160.361 0.20% 20%
‘760612’

Ελάσματα και ταινίες, από κράματα αργιλίου, με πάχος > 0,2 mm, σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο

    179.090 0,18% 0 0 100%
‘680291’

Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρος, τυχαίας μορφής, στιλβωμένα, διακοσμημένα ή αλλιώς κατεργασμένα

172.374 0.18% 108.963 0,13% 58%
‘760720’

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, σε υπόθεμα, με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από

171.229  

0,17%

 

41.047 0.052% 317%
 ‘390390’

Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές (εκτός από πολυστυρόλιο, συμπολυμερή του στυρολίου

 

153.315 0.16% 164.093 0,2% -6,6%
“200870”  Ροδάκινα κάθε είδους, παρασκευασμένα 152.021 0,16% 173.887 0,22% -13%
“853690”

Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση <= 1.0

125.664 0,13% 84.172 0,10 49,2%
“490199”

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα (εκτός από εκείνα σε ξεχωριστά φύλλα. Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες,

123.212 0,12% 61.926 0.078% 99%
“320890”

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά

122.299 0,12% 167.948 0,21% -27%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσωρινά στοιχεία, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου.

 

 

 

 

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin