Ειδήσεις
Home / Εμπορευματα / Αρτοποιία: Πρόστιμο για παραβάσεις στην πώληση διατηρημένων προϊόντων

Αρτοποιία: Πρόστιμο για παραβάσεις στην πώληση διατηρημένων προϊόντων

Διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων, αναφορικά με την πώληση διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και άρτου από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας, θεπίζεται με  τροπολογία.

Πρόκειται για τροπολογία του υπουργείου Οικονιμίας και Ανάπτυξης επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». 

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3526/2007 εδάφιο με το οποίο θεσπίζεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ προκειμένου να παταχθεί η διαπιστωμένη παράβαση των διατάξεων περί διάθεσης διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και άρτου από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας.

Προτεινόμενη Διάταξη

Στο άρθρο 167 του σχεδίου νόμου προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3526/2007 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την περίπτωση πώλησης διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και άρτου από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας κατά παράβαση των διατάξεων περί της διάθεσης τους, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.»

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin