Ειδήσεις
Home / Top Slider / Αλλαγή επωνυμίας για τη «Μύλοι Λούλη»

Αλλαγή επωνυμίας για τη «Μύλοι Λούλη»

Η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 22 Ιουνίου 2022 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LOULIS FOOD INGREDIENTS».

Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως: «LOULIS FOOD INGREDIENTS S.A.» με διακριτικό τίτλο «LOULIS FOOD INGREDIENTS». Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Eπενδύσεων με την αριθ. 2650938 ΑΠ/28-06-2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του, της 07/07/2022 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από τις 11/07/2022, η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LOULIS FOOD INGREDIENTS».

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter