Ειδήσεις
Home / Top Slider / Μπλόκο παλαιών μετόχων στη Νηρεύς, εν’ όψει δημόσιας πρότασης

Μπλόκο παλαιών μετόχων στη Νηρεύς, εν’ όψει δημόσιας πρότασης

Κοινό μπλοκ, προκειμένου να ελέγξουν το τίμημα επικείμενης δημόσιας πρότασης για την έξοδο της Νηρεύς από το ΧΑ, συνέστησαν παιλαιοί μέτοχοι της εταιρείας, με επικεφαλής τον ιδρυτή της, Αριστείδη Μπελλέ.

Ειδικότερα, σε από κοινού και συνδυασμένες (en block) ενέργειες σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την πώληση στην εταιρεία Amerra Capital Management LLC του συνόλου των μετοχών που τα συμβαλλόμενα μέρη κατέχουν στην εισηγμένη εταιρεία «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. ανακοίνωσαν ότι θα προβαίνουν εφ’ εξής επτά μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας.

Πρόκειται για παλαιούς μετόχους της εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 12,26% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Στο μπλοκ αυτό περιλαμβάνεται ο ιδρυτής και μέχρι πρότινος βασικός μέτοχος του Νηρέα Αριστείδης Μπελλές, η Linnaeus που είχε αποκτήσει μετοχές της εισηγμένης, καθώς και η οικογένεια Χαβιάρα, επίσης εκ των ιδρυτών της εταιρείας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως:

«Οι μέτοχοι της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.:

1. Αριστείδης Μπελλές, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 10.893.498 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,6982% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΝΗΡΕΥΣ ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.»,

2. Νικόλαος Χαβιάρας, μέτοχος  μειοψηφίας, κάτοχος 4.343.563 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,4773% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»,

3. Καλλιόπη Χαβιάρα, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 209.122 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,071% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»,

4. TEMPLE TRADING LIMITED, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 3.540.603 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,2042% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»,

5. LINNAEUS CAPITAL PARTNERS B.V., μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 16.160.734 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,4965% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»,

6. Παντελής Λαμπρινούδης, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 687.908 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,234% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»,   και

7.  Γεωργία Λαμπρινούδη, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 247.739 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,084% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»,

ανακοινώνουν ότι δυνάμει του από 4 Οκτωβρίου 2018 συμφωνητικού, συμφώνησαν να ενεργούν συνδυασμένα και από κοινού (en block) σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την πώληση στην εταιρεία Amerra Capital Management LLC του συνόλου των μετοχών που τα συμβαλλόμενα μέρη κατέχουν στην εισηγμένη εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε».

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin