Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Η Σελόντα συνεργάζεται με τη Macro UK στην εφαρμογή λύσεων EDI της Retail@Link

Η Σελόντα συνεργάζεται με τη Macro UK στην εφαρμογή λύσεων EDI της Retail@Link

Οι συνεργαζόμενες εταιρίες  Σελόντα & Macro UK προχώρησαν στην υλοποίηση της λύσης R@L e-Invoicing  – EDI της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), με στόχο την αυτοματοποίηση της αποστολής και καταχώρησης ηλεκτρονικών παραστατικών που ανταλλάσσουν, στα πληροφοριακά συστήματά τους.

Η Σελόντα & η Macro UK συνδέθηκαν μέσω της υποδομής Electronic Data Interchange (EDI) της Retail@Link, διασφαλίζοντας την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων, εκμηδενίζοντας σημαντικά κόστη ελέγχων και επανελέγχων και διαχείρισης λαθών. Η καινοτόμα λύση της Retail@Link που βασίζεται στην πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε Software As Service (SaaS) υπηρεσίες, βοήθησε στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς και ελέγχου των δεδομένων των παραστατικών των δύο εταιριών καθώς και στην αυτόματη εισαγωγή τους στο πληροφοριακό τους σύστημα (ERP), με τη φυσική απόσταση μεταξύ τους να μην παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Κατά συνέπεια, και οι δύο εταιρίες, εξασφαλίζουν πολύτιμους πόρους για τον έλεγχο και την καταχώρηση των παραστατικών, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την επιτάχυνση των διαδικασιών καταχώρησης που μέχρι χθες πραγματοποιούσαν με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εξασφαλίζει επιπρόσθετα οφέλη που αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, καθώς η ευκαιρία ορατότητας, ταχύτερης συνεργασίας και περαιτέρω διασύνδεσης του πελατολογίου (56,000 συνεργάτες σε 12 χώρες) μέσα από τον ηλεκτρονικό κόμβο του παρόχου (B2B Hub), είναι πλέον πιο εύκολη και γρήγορη από ποτέ.

Η Σελόντα ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής τσιπούρας και λαβρακιού σε παγκόσμια κλίμακα έχοντας ετήσια παραγωγή 32.000 τόνων τσιπούρας και λαβρακιού. Διαθέτει 55 θαλάσσιες μονάδες εκτροφής στην Ελλάδα, 14 συσκευαστήρια, 2 μονάδες επεξεργασίας, 6 ιχθυογεννητικούς σταθμούς και 1 εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών που διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο παραγωγό ιχθυοτροφών στην Ελλάδα με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 70.000 τόνων.

Καθώς αναφέρει ο κ. Πάρης Ασημέλης, IT Coordinator της Σελόντα:

“Aπό τα σημαντικότερα οφέλη αυτής της συνεργασίας είναι ότι πετύχαμε μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και ακρίβεια στην αποστολή των παραστατικών μας στην Macro UK, χωρίς την ανάγκη επιπλέον επένδυσης στις υποδομές μας ή στον τρόπο λειτουργίας της Σελόντα ή του πελάτη μας. Αντιθέτως, οι τεχνολογίες αιχμής που προσφέρει η Retail@Link με στόχο την αυτοματοποίηση χρονοβόρων και παραδοσιακά χειροκίνητων διαδικασιών, βοήθησαν στον εκσυγχρονισμό της συνεργασίας και επικοινωνίας μας με τη Macro UK βελτιστοποιώντας την αξιοποίηση του χρόνου των εμπλεκόμενων μερών και στις δύο εταιρίες, με στόχο την επιπρόσθετη αξία που προσφέρουμε στον πελάτη μας, και στη συνέχεια εκείνος στον δικό του τελικό πελάτη. Η συνεχής υποστήριξη της Retail@Link, αποτελεί σύμμαχό μας προς αυτή την κατεύθυνση, πετυχαίνοντας την ανεμπόδιστη ροή και πλήρη αξιοποίηση του έργου”.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter